247824779 1247027509042497 6038469406978131773 n

22 października 2021 roku, w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, miało miejsce uroczyste przekazanie listów intencyjnych na realizację projektów ze środków Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna.

 Powiat Nowotarski otrzymał listy intencyjne na realizację w roku szkolnym 2021/2022 pięciu projektów:

  • Projekt nr RPMP.10.01.04-12-0034/21 pn. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego biologia” - wartość projektu 30 197,28 zł; wartość dofinansowania 28 687,41 zł
  • Projekt nr RPMP.10.01.04-12-0035/21 pn. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego język niemiecki” - wartość projektu 6 362,50 zł; wartość dofinansowania 6 044,37 zł
  • Projekt nr RPMP.10.01.04-12-0036/21 pn. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju w obszarze kształcenia ogólnego chemia” - wartość projektu 27 526,35 zł; wartość dofinansowania 26 150,03 zł
  • Projekt nr RPMP.10.01.04-12-0037/21 pn. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w obszarze kształcenia ogólnego język angielski” - wartość projektu 25 330,50 zł; wartość dofinansowania 24 063,97 zł
  • Projekt nr RPMP.10.01.04-12-0038/21 pn. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu w obszarach kształcenia ogólnego biologia, geografia i matematyka” - wartość projektu 32 653,00 zł; wartość dofinansowania 31 020,35 zł

Projekty zostały dofinansowane ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna.

W uroczystym przekazaniu listów intencyjnych uczestniczył Karol Skrzypiec Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego.

247659453 1247028679042380 6832590807556032745 n

 

mat. prasowy