P3890394NOWY TARG. W centrum subregionu zaistniała kolejna instytucja otoczenia biznesu wspierająca przedsiębiorców. Przy Al. Tysiąclecia 44 otwarła swoje biuro Fundacja Rozwoju Regionu Rabka. Po Rabce, Krakowie, Tarnowie i Limanowej jest to piąty punkt Fundacji i odpowiedź na problemy komunikacyjne, które mieliby np. przedsiębiorcy ze Szczawnicy, chcąc dotrzeć do uzdrowiska.

- Chcielibyśmy, żeby jak największa część środków przeznaczonych na Małopolskę, zwłaszcza na subregion podhalański, została zagospodarowana przez lokalną społeczność, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe – deklaruje prezes Fundacji, Maciej Kopytek. - Wzrost dostępności do realizowanych przez nas projektów powinien się do tego przyczynić.

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała 1998 r., na fali porozumienia miedzy rządami szwajcarskim i polskim, by przyspieszyć proces przechodzenia do gospodarki rynkowej. Od ponad 20 lat jest aktywnie zaangażowana w rozwój subregionu podhalańskiego, pomagając w rozwoju przedsiębiorczości, promocji zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy czy zagrożonych zwolnieniem. Działalność Fundacji to również promocja regionu, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

P3890390

Łączna wartość środków, którymi przez 23 lata swojej działalności Fundacja zasiliła region, mocno przekracza 200 milionów zł.

Jej spektakularne projekty na terenie Rabki to wybudowanie bramy do uzdrowiskowego parku – kawiarni „Parkowa” i nieczynnego teraz wyciągu narciarskiego na stoku Polczakówki.

Kwotą 122,5 miliona opisuje się kwota pożyczek udzielonych przedsiębiorcom, którzy ucierpieli w pandemii. Fundacja realizuje program „Bon dla podhalańskiego przedsiębiorcy”. Wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego udziela pożyczek dla startupów, czyli przedsiębiorstw istniejących na rynku nie dłużej niż 24 miesiące. 

Najważniejsze obszary działania FRRR to między innymi wsparcie przedsiębiorców (fundusze pożyczkowe, dofinansowanie szkoleń) oraz osób bezrobotnych (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej), także wsparcie organizacji pozarządowych (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej).

P3890402

Współpracując z wieloma podmiotami publicznymi i prywatnymi, Fundacja stale rozszerza zakres i zasięg usług. Jest w tej chwili jednym z liderów dbających o rozwój przedsiębiorczości w regionie. Zasięgiem swojego działania obejmuje obszar powiatów nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego.

Na uroczystym otwarciu pojawili się: Marlena Mikołajczyk z Zespołu Projektów Regionalnych w Departamencie Instrumentów Finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Jan Gąsienica–Walczak, Adrian Orłowski  - specjalista ds. rozwoju rynku regionalnego w Banku Gospodarstwa Krajowego, burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu Jolanta Rajska, prezes Nowotarskiej Izby Gospodarczej Marek Teper oraz Piotr Miśkowicz i Artur Szyszkiewicz – specjaliści funduszy europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. 

P3890399

Po otwarciu biura Fundacji na parterze bloków vis-a-vis kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa wytworzył się prawdziwy „biznesowy” ciąg, ponieważ mają tu już swoje siedziby: ubezpieczenia,  Fundacja i fundusze europejskie.

Biuro Fundacji będzie czynne od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00, a jeśli trzeba, to dłużej.  

Fot. Anna Szopińska