szpital jasiskiego

Dobiegła końca IV edycja ogólnopolskiego konkursu pn. „Liderzy zmian w ochronie zdrowia”. Konkurs ten, organizowany przez Uczelnię im. Łazarskiego w Warszawie oraz znane na rynku europejskim wydawnictwo Wolters Kluwer, jest jednym z najważniejszych sprawdzianów dla podmiotów leczniczych.

- Sukces w konkursie jest tym większy, że w gronie szpitali nominowanych do nagród zakopiańska placówka jest jedynym przedstawicielem wojewódzkich podmiotów leczniczych z Małopolski. Wszechstronność prezentowanych projektów oraz znakomite grono Kapituły Konkursu, złożone z wybitnych ekspertów w zakresie ochrony zdrowia sprawiają, że jest to ogromne wyróżnienie - mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

W bieżącej edycji Konkursu, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 22.09.2021 roku, Szpital zajął czołowe miejsca w 2 kategoriach: „Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta” 2-3 miejsce (ex equo) za projekt pod nazwą Bezpieczeństwo pacjenta warunkiem skutecznej rehabilitacji, a także również na 2-3 miejscu (ex equo) w kategorii „Skuteczna profilaktyka i edukacja” za projekt Z profilaktyką i edukacją po zdrowie.

To duże wyróżnienia i tym większa satysfakcja i nagroda za podejście personelu placówki, że warto myśleć o pacjencie jako człowieku, a nie jako przypadku chorobowym. Warto troszczyć się o jego bezpieczeństwo, warto go edukować, warto dostarczać mu wiedzy o zasadach dbania o własne. 

źródło: UMWM