covid 19 5070657 1920

W powiecie tatrzańskim 7 osób z pozytywnym wynikiem.

 Raport WSSE Kraków:

Od początku epidemii łącznie 4 693 zakażonych (nowych 175) W weekendowych badaniach przesiewowych podczas których przebadano 4423 pracowników nowosądeckich zakładów pracy wyniki dodatnie otrzymano w 85 przypadkach co stanowi 1,92%.

(powiat bocheński: 369, powiat brzeski: 85, powiat chrzanowski: 54, powiat dąbrowski: 31, powiat gorlicki: 82, powiat krakowski: 147, m. Kraków: 743, powiat limanowski: 283, powiat miechowski: 21, powiat myślenicki: 215, powiat nowosądecki i m. Nowy Sącz: 1183, powiat nowotarski: 161, powiat olkuski: 24, powiat oświęcimski: 270, powiat proszowicki: 20, powiat suski: 234, powiat tarnowski: 187, m. Tarnów: 45, powiat tatrzański: 174, powiat wadowicki: 180, powiat wielicki: 185)

w tym:

a. aktywnych zakażeń (przypadki jeszcze niewyleczone): 2 759 - osoby hospitalizowane mające wynik dodatni na SARS-CoV-2: 227 

b. wyleczeni: 1 843 (nowych 3) (powiat bocheński: 150, powiat brzeski: 66, powiat chrzanowski: 36, powiat dąbrowski: 16, powiat gorlicki: 14, powiat krakowski: 86, m. Kraków: 316, powiat limanowski: 134, powiat miechowski: 13, powiat myślenicki: 162, powiat nowosądecki: 163, m. Nowy Sącz: 54, powiat nowotarski: 19, powiat olkuski: 14, powiat oświęcimski: 105, powiat proszowicki: 9, powiat suski: 192, powiat tarnowski: 98, m. Tarnów: 16, powiat tatrzański: 9, powiat wadowicki: 47, powiat wielicki: 124)

c. zgony COVID-19: 81 (powiat bocheński: 22 , powiat brzeski: 2, powiat gorlicki: 1, powiat krakowski: 2, m. Kraków: 19, powiat limanowski: 7, powiat nowosądecki: 3, , m. Nowy Sącz: 3, powiat nowotarski: 1, powiat oświęcimski: 6, powiat proszowicki: 2, powiat suski: 1, powiat tarnowski: 4, powiat wadowicki: 3, powiat wielicki: 5)

d. zgony z innych przyczyn niż COVID-19: 10 (powiat bocheński: 7, powiat brzeski: 2, powiat wielicki: 1)

2. Aktualnie osób nadzorowanych (w tym osoby objęte kwarantanną): 13 023

3. Aktualnie razem osób objętych kwarantanną: 11 978

4. Liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS: 8 018

5. Zgony Covid-19 w poszczególnych szpitalach:

a. Szpital Uniwersytecki w Krakowie: 69

b. Szpital SPZOZ w Myślenicach: 1

c. Szpital Powiatowy w Limanowej: 2

d. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego: 3

e. Szpital Rejonowy w Raciborzu: 1

f. Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu: 1

g. Zgon poza szpitalem: 4

6. Liczba badań w kierunku SARS-CoV-2 wykonanych w laboratoriach współpracujących z WSSE w Krakowie w ostatnich 24 godzinach: 2 358 (poprzednia doba: 3 464 badań).

źródło: WSSE Kraków