PROO

Zarząd Klubu Sportowego Zakopane  pozyskał środki zewnętrzne na bieżącą działalność statutową  w wysokości 10 tysięcy złotych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.  Realizację zadania pn. "Gramy dalej"  realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. 

 Wsparcie finansowe pozwoli  na pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji pozarządowej powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych w ramach priorytetu – „POMOC DORAŹNA”.

Otrzymanie dofinansowanie przeznaczone zostanie na opłaty związane z finansowaniem kosztów związanych z dostępnością do odpłatnej infrastruktury sportowej na prowadzenie bieżącej działalności statutowej tj. treningi oraz zawody sportowe w okresie maj - lipiec 2021 rok.  Wsparcie tym bardzo jest istotne w związku z dość sporym opóźnieniem udostępnieniem bezpłatnego stadionu miejskiego przez Zarządcę obiektu przewidzianego w okresie wiosennym, zazwyczaj w miesiącu kwiecień.

W 2021 roku oprócz tego Klub Sportowy Zakopane uzyskał na początku roku wsparcie od Gminy Miasto Zakopane w wysokości 34 166 tys. złotych na realizację bieżącej działalności w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz też nie tak dawno z Programu Klub 2021  w wysokości 10 tysięcy złotych.