plebiscytt20lecia

80 osób, w przeważającej ilości mocno związanych z podhalańską piłką, wzięło udział w naszym głosowaniu na najlepszych dziesięciu piłkarzy ostatniego xx lecia wywodzących się z Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej.

Spośród 107 zawodników, na których oddano głosy, wyłoniliśmy najlepszą 10 i jednocześnie zawodnika, który zyskał tytuł NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA ostatniego xx lecia!

Dokładne wyniki – z podaniem zajętego miejsca - ogłosimy w najbliższą sobotę w obecności naszych laureatów, których nagrodzimy pamiątkowymi statuetkami.

Partnerem plebiscytu jest Podhalański Podokręg Piłki Nożnej.

Wszystkim, którzy oddali głos bardzo serdecznie dziękujemy!