oaza19NOWY TARG. Rok 40-lecia papieskiej wizyty w Nowym Targu przyniósł też inną ważną dla duchowości Podhalan rocznicę – złoty jubileusz najstarszej i najmocniej w Archidiecezji Krakowskiej rozwiniętej struktury Ruchu Światło – Życie, czyli Oazy. Główne uroczystości odbyły się w sobotę, w murach kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, z wieloma okazjami do wspólnej modlitwy, wspomnień, spotkań w duchu Odnowy.

To, że Nowy Targ tak szybko podchwycił ideę sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego – wcielanie w życie zasad Soboru Watykańskiego II - w dużej mierze było zasługą ks. Franciszka Chowańca, charyzmatycznego kapłana, który posługę wikarego rozpoczął w mieście w 1961 roku, kładąc zręby pod ruch oazowy. Ruch ten trafił w mieście na tak podatny grunt i rozwinął się tak pięknie, że Jan Paweł II, podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, powiedział: „ – Z przedstawicielami tego ruchu, w wymiarze krajowym, spotkałem się w Nowym Targu, bo tam jest ich stolica…”. Wcześniej, Jako kardynał Karol Wojtyła, wędrował On na szczyt góry Błyszcz w Tylmanowej, by z grupami oazowymi budującymi Żywy Kościół spotykać się na Dniach Wspólnoty. Od 1964 roku centrum Ruchu Światło – Życie stała się Kopia Górka w Krościenku, miejsce, skąd ks. Blachnicki kierował rozwijającą się w całej Polsce strukturą.

Oazowe dzieło – zapoczątkowane w latach PRL-u - czynione było ze wiadomością, że toczy się walka o poziom duchowy, kształt sumień i świat wartości młodzieży, od której przecież zależy przyszłość narodu.

Uczestnictwo w Oazie, w wakacyjnych rekolekcjach, stało się fundamentem dla budowania dojrzałej wiary, woli służenia, żarliwej, wspólnotowej religijności. Dla wielu Oaza była kuźnią charakterów, szkołą modlitwy i drogą do poznania Słowa Bożego, także osobistą przestrzenią wolności. Kontynuatorami dzieła zapoczątkowanego przez ks. Franciszka Chowańca, w parafii NSPJ pracującego z młodzieżą do roku 1970, byli kolejni księża, opiekunowie ruchu: Józef Ślazyk, Wiesław Macuda, Krzysztof Kopeć, Stanisław Bercal, Andrzej Dobrzyński, Andrzej Caputa, Mariusz Dziuba, Józef Urbańczyk, Ryszard Kilanowicz i – do dziś – Michał Mroszczak.

P3540734

Oazowe przeżycia były iskierką, która po latach wybuchała płomieniem kapłańskiego powołania. Tak stało się w przypadku 28 księży i 13 sióstr zakonnych. Oazowe znajomości zaowocowały też wieloma szczęśliwymi małżeństwami. Miejskie i powiatowe instytucje zawdzięczają ruchowi oazowemu całą rzeszę sumiennych pracowników. Z oazowych grup wywodzą się dwaj kolejni burmistrzowie Nowego Targu. Dorośli już oazowicze nieraz stawali się trzonem grup Odnowy w Duchu Świętym. Niektórzy są czynni w działającej przy parafii grupie teatralnej pod wodzą Marcina Kobierskiego i w misteryjnym zespole. Inni współtworzą Akcję Katolicką.

Nowotarski złoty jubileusz Oazy otwarła uroczysta koncelebra pod przewodnictwem ks. infułata Bronisława Fidelusa. Do wygłoszenia homilii zaproszony został ks. Ryszard Gacek - moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. - Jesteście dowodem na to, że Bóg działa, a działa przez was, przez tyle lat… - usłyszeli zgromadzeni w kościele.  

P3540866

Zasadzony w ramach obchodów 50-lecia nowotarskiej Oazy dąb niepodległości nosi imię Franciszek – na cześć papieża Franciszka, sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i śp. ks. Franciszka Chowańca - założyciela nowotarskiej Oazy nowotarskiej oraz pioniera ruchu w Archidiecezji Krakowskiej.

Konferencję zorganizowaną w murach świątyni prowadził wieloletni moderator Oazy z Nowego Targu, ks. dr Andrzej Caputa. Zakończyła ją pieśń pochwalna grupy muzycznej przy wtórze gitar. A popołudniowa gala stała się czasem wspomnień, odnawiania znajomości, rozmów o sprawach ważnych. Wspólny obiad odbył się w Karczmie u Borzanka. Część artystyczną uwieńczył koncert Zespołu „Rock Miłosierdzia”, złożonego z kapłanów i kleryków. Przy tanecznych dźwiękach różne oazowe roczniki bawiły się do nocy.

Złoty jubileusz nowotarskiej Oazy

Fot. Anna Szopińska