milkaalb19NOWY TARG. Podniosłość promocji była godna rangi dzieła. W sali widowiskowej MOK-u wypełnionej do ostatnich krzeseł prezentowane było pomnikowe dzieło nowotarskiego jubileuszu 40-lecia papieskiej wizyty – „Nowotarski krajobraz z Janem Pawłem II. Refleksje nad religijnością mieszkańców Nowego Targu na przełomie tysiącleci” pióra profesor Ludmiły Figiel. Z pietyzmem wydany ponad 250-stronocowy album, ubogacony ponad 500 archiwalnymi i współczesnymi zdjęciami świadczy, że „ducha można sfotografować”.

Reprezentacyjne wydawnictwo udało się uskutecznić w ramach projektu „Wędrówka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ - Kieżmark”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

P3470018

P3460985

Wkrótce – szerzej o tym niezwykłym i cennym wydawnictwie.

Promocja albumu

Fot. Anna Szopińska