IMG 1937 1NOWY TARG. Udział Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu w obchodach wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II

Opadły pierwsze emocje związane z niezwykłymi uroczystościami, jakie odbyły się w niedzielę na nowatorskim Rynku. Całe Podhale godnie uczciło jubileusz 40-lecia pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1979 r. Na trasie pątniczej Papieża Polaka nie mogło i nie zabrakło stolicy Podhala - Nowego Targu. Tutaj na lotnisku 8 czerwca miała miejsce uroczysta msza z wygłoszoną homilią naszego Wielkiego Rodaka. Na pamiątkę tych wydarzeń miasto przygotowało szereg wydarzeń o charakterze religijnym jak również materiały promocyjne i wyjątkową publikację.

W obchody jubileuszu włączyło się również Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu. W ratuszu miejskim znajduje się jedno z najważniejszych miejsc związanych z Ojcem Świętym - wstawa stała zatytułowana: „Miasto Nowy Targ – Jan Paweł II; przeszłość i obecność’. Powstała w październiku 2011 r. z inicjatywy ówczesnego Burmistrza Miasta Marka Fryźlewicza, gromadzi ona szereg cennych pamiątek, niejednokrotnie o wysokich walorach artystycznych oraz szereg relikwii drugiego stopnia (przedmiotów, z którymi Błogosławiony miał fizyczny kontakt ciągle lub przez dłuższy czas).

W roku jubileuszowym dzięki środkom przyznanym Muzeum przez Burmistrza Miasta Grzegorza Watychę, Sala Papieska została gruntownie odnowiona i zmodernizowana, zostały dodane również elementy systemów do wieszania obrazów, sala odzyskała swój pierwotny blask. Ekspozycja uzupełniona został również o nowe cenne pamiątki, jakie przez blisko dekadę jej funkcjonowania przekazywane były do Muzeum Podhalańskiego przez mieszkańców, artystów i ludzi kultury. To wszystko można było bezpłatnie obejrzeć przez całą niedzielę. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż na dzień przed uroczystościami na ręce Burmistrza Miasta Pan Arkadiusz Waloch, legendarny pedagog szkoły Kenara, artysta związany z Zakopanem przekazał akwarelę z podobizną Jana Pawła II. To wyjątkowe dzieło sztuki znalazło godne miejsce w Sali Papieskiej nowotarskiego muzeum.

Muzeum Podhalańskie przygotowało ponadto cztery wystawy czasowe, które niewątpliwie wzbogaciły uroczystości, a mieszkańcom i gościom umożliwiono obcowanie z dotychczas nieprezentowanymi ciekawymi muzealiami. Do współpracy w obchodach muzeum zaprosiło Pan Marka Borowicza z Nowego Targu, który przygotował wystawę filatelistyczna pt. „Święty Papież Jan Paweł II w filatelistyce polskiej i zagranicznej ze zbiorów Marka Borowicza. W 40. rocznicę pobytu Jana Pawła II w Nowym Targu  (1979-2019)”. Wystawę można oglądać do 15 czerwca w Sali Papieskiej. Drugim kolekcjonerem niezwykłych pamiątek, który przyjął zaproszenie muzeum był Pan Julian Boroń z Zaskala. Kolekcjoner pamiątek o Świętym Janie Pawle II udostępniał przez dwa dni w niedzielę i poniedziałek wspaniałą kolekcję medali, monet, plakatów, afiszy oraz walorów filatelistycznych pochodzących z niemal wszystkich zakątków świata. Równie cenne materiały historyczne przekazał do Muzeum Nowotarżanin -Pan Wojciech Malinowski. Z wybranych i opracowanych przez Panią Barbarę Wiśniowską materiałów przygotowana został ekspozycja zatytułowana „Jan Paweł II – Święty Przyjaciel”.  Ostatnią czwartą już wystawę pt. „Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Nowym Targu w dokumentach i na fotografii” opracował Robert Kowalski. Na wystawie znalazły się unikatowe zdjęcia, dokumenty związane z pobytem Jana Pawła II w Nowym Targu pochodzące ze zbiorów: Elżbiety Łabuzek, Zofii Sokołowskiej, Jacentego Rajskiego, Jana Sieczki, Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu, Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu. Dopełnieniem tej części ekspozycji była drewniana makieta ołtarza papieskiego wykonana skali 1:25 przez Pana Jana Sieczkę z Szaflar z okolicznościową dedykacją: „Z miłości do Ojca Świętego Jana Pawła II w 40. rocznicę pobytu papieża w Nowym Targu dla pokolenia moich dzieci i wnuków.”

Podczas niedzielnych uroczystości wszystkie ekspozycje były tłumnie odwiedzane przez mieszkańców miasta i regionu oraz przybyłych specjalnie na wydarzenie turystów, przedstawicieli władz samorządowych i organizacji społeczno-kulturalnych. Wystawę zwiedził sam Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski, dokonując również wpisu w Księdze Pamiątkowej.

Muzeum Podhalańskie na tę okazję przygotowało również okolicznościowe walory: trzy kartki pocztowe z wizerunkiem Ojca Świętego oraz zaprojektowany przez Gabriela Wolskiego pamiątkowy stempel czy pamiątkowe bezpłatne bilety wstępu. Wystawiona została również Księga Pamiątkowa. Przez cały czerwiec Sala Papieska dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich zwiedzających.  Wystawie towarzyszą warsztaty edukacyjne odbywające się w każdy piątek zatytułowane: „Pocztówka z podróży ze Świętym Janem Pawłem II”, na które można zapisywać się w Muzeum Podhalańskim oraz wtorkowe projekcie filmów dokumentalnych poświęconych związkom Jana Pawła II z miastem i regionem. 

Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy wszystkim, który udostępnili swoje bezcenne zbiory na przygotowane ekspozycje a Panu Grzegorzowi Watycha Burmistrzowi Miasta Nowego Targu za pozytywne rozpatrzenie wniosku i wsparcie finansowe remontu Sali Papieskiej.  Serdecznie zapraszamy do odwiedzin Sali Papieskiej, ale także pozostałych niezwykle interesujących ekspozycji historycznych związanych z naszym miastem.

 

 


 IMG 1938

IMG 1943 1IMG 1974

unnamed

Inf Muzeum Podhalańskie