mszatrydstycz19NOWY TARG.  Najbliższa Msza św. trydencka w Nowym Targu  będzie sprawowana w niedzielę 27. stycznia, o godz. 8.30, w kościele św. Anny. 

Przypomnijmy, że jej nazwa wywodzi się z czasów papieża św. Piusa V, który w 570 r. wprowadził jednolity obrzęd Mszy dla całego Kościoła łacińskiego, właśnie na polecenie Soboru Trydenckiego. Mszy zwanej „trydencką” nie stworzono ani na Soborze, ani po nim. Jest to już wcześniej istniejący ryt rzymski, kształtujący się od starożytności, skodyfikowany i nakazany do upowszechnienia w miejsce zniesionych rytów lokalnych, które nie mogły wykazać się rodowodem starszym niż 200 lat. Msza trydencka staje się coraz popularniejsza wśród wiernych jako „ideał Mszy katolickiej”. Jej charakter odzwierciedlają też inne określenia, jak np. Msza w starszej (nadzwyczajnej) formie rytu rzymskiego.