koleda009W Izbie Regionalnej w Sromowcach Wyżnych w uroczystość Objawienia Pańskiego (Epifanii) na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich oraz Parafii pw. św. Stanisława BM w świątecznej atmosferze zebrali się seniorzy na spotkanie opłatkowe.

Piękny jest ten nasz zwyczaj łamania się opłatkiem i ile to w takich chwilach się dzieje! Zdarza się, że i lody puszczają, a może nawet odwieczne zapiekłe lodowce?  Zawsze przy takich okazjach staram się prostować mylne wyobrażenie, że pisanie na drzwiach przez ministrantów liter K+M+B zamiast C+M+B wcale nie symbolizują imion Mędrców Kacpra, Melchiora i Baltazara, a są skrótem od łacińskiego Christus Mansionem Benedictat, co w tłumaczeniu znaczy Niech Chrystus błogosławi temu domowi. Oddzielanie liter plusem też jest niewłaściwe, powinny być krzyżyki, ale dzisiejsi komputerowcy wytłumaczą rzecz prosto: klawiatura znaku krzyżyka nie zawiera.

Spotkanie opłatkowe w Izbie Regionalnej rozpoczęło się przedstawieniem jasełek w wykonaniu dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej. Program zaprezentowany przez uczniów wprowadził wszystkich zebranych i gości w miły, i ciepły nastrój, a występ nagrodzony został gromkimi brawami.

Po wspólnej modlitwie i poświęceniu opłatków wszyscy składali sobie najlepsze życzenia, a później zasiedli do wspólnej kolacji. Celem kolędy, że przypomnę, jest modlitwa księdza wraz domownikami, poświęcenie domu i błogosławieństwo dla rodziny na najbliższy rok. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały na tę okazję gulasz, moskole oraz domowe wypieki, a potem przy kawie i herbacie nastał czas śpiewania kolęd i pastorałek.

W imieniu seniorów Szczepan Janczy podziękował organizatorom za inicjatywę i piękne przygotowanie uroczystości opłatkowej i słusznie napomknął, by w kolędowaniu za rok uczestniczyło więcej mieszkańców. Tradycyjnie od jakiegoś czasu spotkania opłatkowe odbywają się w święto Objawienia Pańskiego, uroczystość mającą uczcić objawienie się Boga człowiekowi. Opisana została w Ewangelii Mateusza, w której mowa jest o Mędrcach ze Wschodu, w Polsce powszechnie zwanych Trzema Królami. W kościele łacińskim święto to jest obchodzone od V wieku niezależnie od Bożego Narodzenia, razem jeszcze świętuje się w Apostolskim Kościele Ormiańskim.

W spotkaniu uczestniczyli: proboszcz ks. Mieczysław Szlaga, dyrektorka Szkoły Podstawowej Joanna Workowska, sołtys Franciszek Górecki, przewodniczący Rady Gminy Stanisław Chmiel i radny Andrzej Sproch.

Ryszard M. Remiszewski

Fot. Stanisław Chmiel