DSC 0051GMINA CZARNY DUNAJEC. X Rekolekcje Góralskie „Bóg – Honor – Ojczyzna” trwały cały weekend w kościele św. Stanisława Biskupa w Starem Bystrem. Pierwszego dnia kazanie głosił sam arcybiskup Marek Jędraszewski. - Słuszność mają ci, którzy wiernie trwają przy dobru, bohaterami są ci, którzy dla Ojczyzny gotowi są oddać własne życie, idąc za głosem sumienia – mówił.

Arb Marek Jędraszewski, metropolita krakowski podkreślił, jak ważne są dwa przykazania miłości, to dzięki nim człowiek może stawać się na Boże podobieństwa i obraz. Zwrócił też uwagę, że świętując 100 lat odzyskania niepodległości, Polacy mogą się pochylić nad znaczeniem słowa „Ojczyzna” i „patriotyzm” podkreślił, że oba pojęcia związane są z IV przykazaniem Dekalogu i zobowiązują do tego, aby czcić ojca i matkę.

Ojczyzna łączy się i z ojcem i z matką. Pisał o tym św. Jan Paweł II w swojej ostatniej książce „Pamięć i tożsamość”. Ojczyzna to najpierw ojcowizna czyli te dobra, które otrzymaliśmy po ojcu. Jest dziedzictwem, które dotyczy ziemi, pewnego określonego terytorium, ale także dóbr duchowych, zasobów kultury (…) Jednocześnie to słowo, będąc rodzaju żeńskiego, wskazuje na matkę.

Mówił też przecież sam Jezus Chrystus mówił w Wieczerniku, że przyszedł na świat od Ojca i podkreślił, że wraca do Ojca. To dlatego dla nas chrześcijan taką najbardziej głęboką Ojczyzną jest wieczność.

Niebo, zbawienie jest naszym ostatecznym celem. Jego osiągnięcie jest naszą fundamentalną nadzieją. Zdążając do niebieskiej Ojczyzny, z dnia na dzień, realizując przykazanie miłości Boga i bliźniego, tym bardziej rozumiemy, jak ważna jest miłość do najbliższych i do Ojczyzny. Im bardziej jesteśmy przejęci tym ostatecznym celem, tym większy i bardziej święty nasz obowiązek, by kochać tę naszą Ojczyznę. I na odwrót.

Arcybiskup podkreślił też, że patriotyzm jest szczególną formą miłości Ojczyzny, którego nie można mylić z kosmopolityzmem, zatracając przy tym samym poczucie wartości Ojczyzny, a także z nacjonalizmem i szowinizmem. Dodał, że obowiązek miłości bliźniego należy przenieść na grunt miłości Ojczyzny.

– Dlaczego mamy kochać Ojczyznę? (…)Miłość Ojczyzny to miłość, która jest mierzona sercem. Jest coś takiego jak obowiązek serca. Jest w nas taka rzeczywistość, która mierzy się sercem.

Zacytował też fragment poematu pt. „Myśląc Ojczyzna” Karola Wojtyły. To w nim przyszły papież pisze, że Ojczyzna jest skarbem. - „Gdy dokoła mówią językami, dźwięczy pośród nich jeden: nasz własny. Zagłębia się w myśli pokoleń i ziemię naszą opływa i staje się dachem domu, w którym jesteśmy razem – poza nim dźwięczy rzadko”.

Arcybiskup przypomniał i fragmenty nieskończonego poematu pt. „Stanisław”. To w nim Papież Polak w sposób poetycki i plastyczny opisał piękno polskiego krajobrazu.

Polska ziemia i historia domaga się, aby wniknąć w nie jeszcze głębiej. Niejako przebić się przez to, co widzą nasze oczy i słyszą nasze uszy. Wejść w dramat historii Polski, zmagającej się o wolność.

Metropolita przypomniał i bolesną historię z XVIII wieku, kiedy zdradzano Polskę za obce pieniądze, doprowadzając do utraty niepodległości. Podkreślił, że na szczęście znaleźli się ci, którzy za wolność byli gotowi zapłacić wysoką cenę.

Arcybiskup cytując poemat pt. „Myśląc Ojczyzna” przypomniał też, że Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a troska o jej przyszłość jest obowiązkiem każdego Polaka.

Tutaj zdjęcia

Żródło Archidiecezja Krakowska