IMG 1210GMINA CZORSZTYN. U podnóża Trzech Koron, w Sromowcach Niżnych, w ubiegłą sobotę - 20 października 2018 roku - została poświęcona drewniana kapliczka ku czci św. Joanny Beretty Molli. Ta współczesna Święta znalazła tutaj swoje miejsce za staraniem Stowarzyszenia jej imienia, oraz otwartości i hojności tutejszej społeczności, szczególnie Wspólnoty Gruntowej, reprezentowanej przez sołtysa Adama Grywalskiego, a także dzięki przychylności proboszcza parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ks. Marka Kądzielawy oraz ludzi dobrej woli m.in. ks. dra Piotra Gąsiora, Henryka Kozuba, Jana Wołyńskiego, Mateusza Siedlarczyka, Andrzeja Foksa, Tadeusza Kochańskiego oraz Piotra Sukiennika, głównego budowniczego kapliczki.


Jest to już kolejna, bo trzecia kapliczka górska poświęcona tej Świętej. Pierwsza powstała w 2014 roku, początkowo metalowa, potem przekształcona na kamienną i znajduje się w Gorcach na Górze Potaczkowej 746 m n.p.m. opodal Krzyża Milenijnego (ok 300 m na wschód). Druga drewniana, została wybudowana w 2018 roku przy żółtym szlaku w okolicy Ochotnicy Górnej, na niewielkiej skarpie, na wysokości 835 m n.p.m., opodal Gorczańskiej Chaty znanej pod dawną nazwą "Hawiarskiej Koliby" w przysiółku Jamne 161. Teraz trzecia, również drewniana, kryta gontem w Sromowcach Niżnych na rozwidleniu szlaków żółtego i zielonego, około 200 m za schroniskiem, w pięknej scenerii Trzech Koron.

Wszystkie kapliczki wznoszone w górach dedykowane są św. Joannie. Wielu zna ją jako patronkę obrońców życia (ze względu na jej czyn poświęcenia swojego życia, aby ratować nienarodzone dziecko). Bardzo wielu widzi w Joannie wzór życia współczesnej kobiety, żony i matki oraz osoby pracującej zawodowo (była lekarką), która we wszystkich tych sprawach była sobą, bo kochała Boga w drugim człowieku. Święta Joanna Beretta Molla, włoska lekarka, przykładem swojego życia fascynuje i przyciąga do siebie.
To właśnie ta kobieta jest patronką Stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Przyjaciół Świętej Joanny Beretty Molli, które tworzy grupa ludzi w większości świeckich, a także księży oraz sióstr zakonnych. Stowarzyszenie powstało w 2013 roku i stale powiększa się o nowych członków i sympatyków.

Jednym z głównych celów działalności Stowarzyszenia jest szerzenie kultu św. Joanny, a Jej czciciele czynią to m.in. poprzez wznoszenie w górach kapliczek dedykowanych Świętej. Wszystkie kapliczki zostały uroczyście poświęcone, a pielgrzymują do nich nie tylko członkowie i sympatycy Stowarzyszenia. Wielu przygodnych turystów zatrzymuje się na chwilę przy Joannie. Niektórzy z nich poznają Joannę, dla innych spotkanie z Nią w górach jest sporą niespodzianką, a jeszcze inni podejmują celowe wyprawy, żeby „pobyć” razem chociaż chwilę w ciszy.

Kościół daje św. Joannę jako przewodniczkę, abyśmy zawsze kroczyli Bożymi drogami. Nie każda ścieżka jest dla nas, ponieważ mamy różne predyspozycje, dlatego potrzeba dobrego rozeznania, aby odnależć tę, którą Bóg nam przeznaczył. Pomocą mogą być dla nas dobrzy ludzie, zarówno ci, których mamy obok siebie, jak również obecni poprzez obcowanie świętych, tylko trzeba ich o to prosić. To

Jej słowa, jakże cenne:
Jakże się nie radować
i nie uwielbiać Boga,
kiedy się staje na górze,
pod błękitem nieba...

Mamy taką nadzieję, że św. Joanna Beretta Molla - obecna poprzez tą kapliczkę - będzie pełniła również tę rolę dla wszystkich, którzy będą prosić Boga za jej wstawiennictwem.

Monika Sarniak

Tutaj zdjęcia