Chrzanow18NOWY TARG. Kaplica Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego będzie teraz naznaczona obecnością bł. Hanny Chrzanowskiej. Przekazanie relikwii odbyło się podczas uroczystej i wzruszającej koncelebry w szpitalnej kaplicy, z udziałem personelu i dyrekcji placówki, władz powiatu oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

- Szpital nabył nową pielęgniarkę – wzór do naśladowania, ideał i pomoc w ciężkich chwilach – mówił w homilii ks. Zbigniew Płachta, proboszcz parafii św. Katarzyny, sprawującej opiekę nad szpitalną kaplicą.

Razem z nim koncelebrę sprawowali ks. Jan Karlak, proboszcz parafii Św. Jana Pawła II - inicjator i sprawca sprowadzenia relikwii oraz ks. Marcin Strachanowski – kapelan szpitalny. Ks. Karlak zainicjował starania o relikwie jako orawski ziomek osoby ważnej dla dzieła błogosławionej pielęgniarki. Był nią ks. infułat Ferdynand Machay – wówczas proboszcz kościoła Mariackiego. To do niego zaprowadził pielęgniarkę-społeczniczkę, inicjatorkę opieki domowej i duszpasterstwa chorych, przyszły papież i święty, wtedy biskup Karol Wojtyła. Krótka rozmowa była początkiem promieniującej na cały Kraków zorganizowanej opieki nad chorymi w domu, pomocy materialnej i duchowej. Ta współpraca, której patronował biskup Wojtyła, trwała 10 lat. Infułat Machay pod koniec życia nazwał to zbożne przedsięwzięcie, realizowane rękoma pielęgniarek wolontariuszek, „koroną swojego życia”.

Podczas szpitalnej uroczystości istotna była obecność dra Tadeusza Wadasa, przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. To on bowiem brał udział ekshumacji, czynnie uczestniczył w procesie beatyfikacyjnym pierwszej wyniesionej na ołtarze pielęgniarki i w przygotowywaniu kapsuł z relikwiami w krakowskim kościele św. Mikołaja, gdzie w krypcie pod ołtarzem Niepokalanego poczęcia spoczęły jej doczesne szczątki. Świątynia ta została ustanowiona sanktuarium bł. Hanny Chrzanowskiej.

Kapsuły zawierają pobrane podczas ekshumacji kości paliczków i obojczyka błogosławionej pielęgniarki. Relikwiarz ma formę krzyża zdobionego ornamentem kwietnych płatków.

Przekazanie relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej

Fot. Anna Szopińska