DSC02028Pod patronatem medialnym Podhale Region. ZAKOPANE. Tradycyjnie już wszyscy uczestnicy jubileuszowego 50. Festiwalu Folkloru ziem Górskich ze wszystkich krajów, niezależnie od wyznania, zgromadzili się na Ekumenicznej Mszy Świętej w kościele p.w. Świętego Krzyża.

17 zespołów góralskich, w tym 13 zagranicznych m. in. z Węgier, Hiszpanii, Indii, Turcji, Rosji, Słowenii, czy Słowacji witał proboszcz parafii p.w. św. Krzyża Mariusz Dziuba, podkreślił on, że cieszy go to spotkanie i wspólna modlitwa. - Górale to pobożny naród – mówił witając gości. Było barwnie, bo górale byli ubrani w swe stroje regionalne.

Górali z całego świata, gości, turystów na największej w świecie góralskiej imprezie witał i burmistrz Leszek Dorula. – Chciałem was serdecznie przywitać na tym festiwalu, serdecznie przywitać tu w Zakopanem, bo łączy nas tak wiele, łączy nas miłość do Boga, miłość do ziemi na której żyjemy, łączy nas tradycja, którą przekazali nam przodkowie, taniec, strój, śpiew. Cieszymy się z tego, że Bóg obdarzył nas tą kulturą, dzięki której żyjemy, dzięki której jesteśmy, tymi, którymi jesteśmy. Chciałem was przywitać też tu w kościele św. Krzyża w Zakopanem, gdzie odprawiał mszę św. Ojciec Święty Jan Paweł II, który tak bardzo kochał górali z całego świata. Burmistrz dodał, że mówił On, że górale są bliżej nieba, bliżej Boga. Leszek Dorula podziękował też góralom świata za przyjęcie zaproszenia na jubileusz. – Życzę wam zdobycia złotych, srebrnych ciupag, ale i miłego pobytu i dobrej wspólnej zabawy. Szczęść wam wszystkim Boże.

Mszę św. koncelebrował także ks. prałat dr hab. Władysław Zarębczan z Rzymu rodem z Gronkowa. To on także głosił trafiające w serca uczestników kazanie wołające o pokój. Tym razem było ono nietypowe. Przedstawiciele zespołów apelując o pokój słowami modlitwy papieża Franciszka, który prosił: „ O Panie uczyń nas narzędzie Twego pokoju. Abyśmy siali miłość tam gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, wiarę, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję, gdzie panuje rozpacz, światło, gdzie panuje mrok, radość, gdzie panuje smutek.”

- My, artyści z różnych stron świata, pragniemy przyczyniać się do budowania pokoju poprzez muzykę, śpiew i taniec, które są językiem piękna. Chcemy być posłannikami dobra, prawdy i pokoju, które są w sercu każdego człowieka. Niech Bóg towarzyszy nam, abyśmy stawali się twórcami radości i nadziei dla tych, którzy są z nami - mówili górale.

 W Eucharystię włączyli się wszyscy górale, czytając intencje modlitwy wiernych, składając dary ołtarza. Niezwykłej oprawy mszy świętej dał chór z Hiszpanii.

 Tutaj zdjęcia