Herb gminy porno

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie zaprasza do udziału w zajęciach samoobrony dla seniorów realizowanych w ramach projektu „Sam nie znaczy samotny – rozszerzenie zakresu i dostępności usług dla seniorów z Gminy Poronin”.

Projekt adresowany jest od osób w wieku 60 plus i ma na celu profilaktykę i poprawę bezpieczeństwa osobistego seniorów. Zajęcia będą uwzględniały ograniczenia psychofizyczne wynikające z wieku, przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych w zasięgu ręki.

Planowane przedsięwzięcie będzie obejmowało dwa dwuetapowe cykle szkoleń przeprowadzonych we wrześniu oraz w październiku 2020 r. na terenie Gminy Poronin

Termin rekrutacji: do 31 sierpnia 2020 r.

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poroninie telefonicznie pod numerem tel. 18 20 74 005.

Wszystkie zajęcia będą się odbywać z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa związanych z koronawirusem.

źródło: Gmina Poronin