DSC 3511

Przesłak sie dziś po dziedzinie – telo cudne widoki uwidziałak.

 Wiycie.. to już coroz rzodsy widok takie pokosone siana. Sama po ogrodzie kosiarkom siurom. Wsyndyj goście zjyzdzajom, ne i dobrze, bo przecie łozwijo nom sie to Podhole. Ale dopiyro teroz, jak zek już dorosła to widzem kielo się pozmiyniało. Pamientom jak zek była mało, to my grule sadziyli. Dużo my nie gazdowali, ale tata lubiył chować jałowke. Temu tyz cosi tam jesce grabić mnie ucyli. Okropnie siy nie fciało na telim słonku grabiami rusać. A trza było. I tak idency dziś – jako pancia z pieskiem na spacerek – przemyślowałak cy tyz jesce byk umiała cosi zagrabić. Na kope wrucić to byk musiała chyba z dziesięć razy prógować. Bo to nigdy nie było moim przydziałem. Robiyli chłopcy – moi starsi bracio i nasa Kaśka. Oni i siano wykładali z mamom i tatom, ne i wyrobiali u ciotki na Ryniasie. Choćkany się nie dało koniami zwozić, to nosiyli w grostuchak na plecak. Syćka.

Teroz kie sie przejechać po okolicy, to w polak widno wiencyj masin, jako ludzi. Balujom traktorami, zbiyrajom, łozczepujom, kosom – prawie syćko sie do masinom, ino trza mieć kapke pinionzkow, coby syćkie sprzynty kupić.

I choć widzi sie, ze ino na traktorze siednąć i nijakiyj roboty więcyj rolnicy ni majom, to oni dobrze wiedzom kielo ik tako gazdowka kostuje roboty. O ftorej trza stawać, coby podoić i oporządzić. A jak sie szybko składo, jak dysc idzie? Wiedzom ci, co uciekali z sianem przed nim.

Chodzem i choć nieroz przyklnem na krowskie placki pod nogami, to przecie gdzie indziej byk miała takie widoki i takie zapachy, jak swiyzo kosono trowa, jak sknące sianko. A kieby nie ci ludzie, to skond by my wzieni ciepłe mlycko i serek bioły świyzo ogrzoty? A progowaliście jajeśnicy ze swojskik jojecek? No ni ma lepsyj.

Choć sami nie gazdujemy, mom nadzieje, ze to u nos nigdy nie zaginie. Przecie temu tyz syćka lubiom Podhole – nie ino za góry – ale i za góroli, robotnyk i do ludzi.

DSC 3513

DSC 3521

fot; Anna Zubek