to

Zgodnie z regulaminem ogłaszono nominacje do Nagrody Literackiej Zakopanego, o których zadecydowała Kapituła pod przewodnictwem Anny Janko na zdalnym posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2020 r.

 Ogłoszenie końcowego werdyktu i wręczenie nagrody odbędzie się w sierpniu podczas Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego. Nagroda Literacka Zakopanego za najlepszą książkę związaną z Zakopanem i Tatrami w tym roku przyznana zostanie już po raz czwarty.

Treść uchwały w imieniu całej kapituły przedstawiła Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zakopanem Bożena Gąsienica.

 

Uchwała Jury Nagrody Literackiej Zakopanego

Kapituła Nagrody Literackiej Zakopanego w składzie:

Przewodnicząca Anna Janko
oraz
Bożena Gąsienica,
Tomasz Jastrun,
Agnieszka Jurczyńska-Kłosok,
Paweł Skawiński,
Iwona Smolka,

w wyniku korespondencyjnej  oraz telefonicznej dyskusji (z powodu ogłoszonej pandemii obrady nie mogły odbyć się w Zakopanem), zdecydowała z powodów regulaminowych wyłączyć całkowicie z obrad trzy spośród nadesłanych tytułów:

1. Władysław Orkan, Listy 1911-1914.Wydawnictwo Miniatura, 2019

2. Piotr Wiesław Rudzki, Pociąg pospieszny Witkacy do Zakopanego, Almanach za rok 2018. Wydawnictwo Pantograf, 2019

3. Maciej Pinkwart, Renata Piżanowska. Stary Cmentarz na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem. Wydawnictwo Wagant, 2019

Pod obrady trafiły:

1. Agnieszka Lisak, Sielankowanie pod Tatrami. Wydawnictwo Czarne, 2019

2. Mariusz Koperski, Giełda Milionerów. Wydawnictwo Muza, 2019

3. Anna Kamińska, Halina. Dziś już nie ma takich kobiet. Wydawnictwo Literackie, 2019

4. Joanna Huebner-Wojciechowska, Sztuka skalnego Podhala. Wydawnictwo Arkady, 2019

5. Mieczysław Rokosz, Na graniach i w dolinach. Wydawnictwo Górskie, 2019

6. Zbigniew Ładygin, Mieczysław Karłowicz Fotografie, Oficyna Wydawnicza Wierchy, 2019

oraz w trybie wyjątkowym

7. Michał Jagiełło, Piarżysko. Tatry i Zakopane w reportażach prasowych przełomu XIX i XX wieku. Wydawnictwo Iskry, 2019

Z powyższych książek Jury proponuje nominować do Nagrody Literackiej:

1. Agnieszki Lisak, „Sielankowanie pod Tatrami”

2. Mariusza Koperskiego „Giełda milionerów”

3. Anny Kamińskiej „Halina. Dziś już nie ma takich kobiet”

4. Mieczysława Rokosza „Na graniach i w dolinach”

Ponadto Jury proponuje uhonorowanie dyplomem wydanej pośmiertnie książki Michała Jagiełły „Piarżysko”. Michał Jagiełło, świetny pisarz i poeta, wspaniały człowiek, oddany ratownik TOPR, całe życie wierny Zakopanemu i Tatrom, wciąż żyje w naszych sercach. Pragnęlibyśmy w ten symboliczny sposób uczcić Jego pamięć i docenić zasługi dla literatury tatrzańskiej oraz miasta Zakopane.

W kategorii wyróżnienie książki o wybitnych walorach edytorsko-artystycznych Jury proponuje nominację dwóch dzieł:

1. ”Mieczysław Karłowicz. Fotografie” w opracowaniu Zbigniewa Ładygina, Oficyna Wydawnicza Wierchy

2. „Sztuka skalnego Podhala” Joanny Huebner-Wojciechowskiej, Wydawnictwo Arkady.

Źródło: UM Zakopane