stypdv

Z wnioskami wystąpili rodzice oraz dyrektorzy 15 szkół podstawowych z terenu Gminy Czarny Dunajec.

W roku 2020, inaczej niż w latach poprzednich- nie było uroczystej gali, na której uczniowie otrzymaliby stypendia. Ma to związek z ciągłym zagrożeniem pandemią Covid-19. Ale, jeśli tylko sytuacja się uspokoi, uroczyste spotkanie Wójta Gminy Marcina Ratułowskiego ze stypendystami odbędzie się w terminie późniejszym na sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec. Stypendia motywacyjne w imieniu Wójta Gminy Czarny Dunajec przekazali przy odebraniu świadectw dyrektorzy szkół, tak aby uczniowie mogli je wykorzystać w okresie wakacyjnym. Jednorazowe wsparcie finansowe przeznaczone jest dla najzdolniejszych uczniów i stanowi formę nagrody za ich osiągnięcia, a także motywację do osiągania jak najwyższych wyników w przyszłości. W roku szkolnym 2019/20 aż 36 uczniom więcej udało się uzyskać średnią co najmniej 5,3, która uprawniała do otrzymania stypendium motywacyjnego, porównując do roku szkolnego 2018/19. Łączna kwota stypendiów motywacyjnych wynosi 50 000,00 zł i w całości trafi do najzdolniejszych uczniów.

Źródło: UG Czarny Dunajec