ppuz2NOWY TARG. Przyszłość Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, a szczególnie kierunki jej rozwoju oraz nowe zadania inwestycyjne były przedmiotem spotkania rektora PPUZ dr hab.  Roberta Włodarczyka, prof. uczelni, z posłem Edwardem Siarką.

Priorytetem dla Podhalańskiej Uczelni jest rozbudowa oferty kierunków medycznych. Nie tylko cieszą się one sporym zainteresowaniem, ale są wręcz niezbędne w czasie nowych zagrożeń epidemiologicznych, a ich absolwenci bardzo szybko znajdują pracę zarówno w regionie, w Polsce, jak i za granicą. Dotyczy to tak pielęgniarstwa, jak i fizjoterapii czy ratownictwa medycznego. 

Wśród najważniejszych zdań stojących przed Uczelnią jest jej jeszcze silniejsze utożsamienie się z Podhalem. Ważne jest i to, aby region szeroko pojętego Podhala utożsamiał się z podhalańską Uczelnią.  To dlatego pojawił się pomysł, aby na nowo zacieśnić współpracę z samorządami Podhala w kontekście ochrony klimatu, ekologii, komunikacji, energetyki gospodarczej. Tak, aby Uczenia stała się centrum myśli naukowej i społecznej regionu. 

Bardzo ważnym zadaniem jest też powstanie nowej inwestycji na terenie tzw. starego szpitala. To dlatego konieczne będzie poszukiwanie środków na finansowanie planowanej inwestycji oraz ruszenie w końcu z pracami budowlanymi przy poparciu lokalnej społeczności.  

Beata Szkaradzińska, rzecznik PPUZ

Fot. PPUZ