Lindau

KLIKUSZOWA. Już drugi rok w Szkole Podstawowej im. J. Kasprowicza w Klikuszowej realizowany jest projekt Erasmus + „Jestem Europejczykiem” w ramach akcji „Mobilność zagraniczna kadry edukacji szkolnej” finansowanej ze środków Unii Europejskiej. 

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat kultury innych krajów Europy; podniesienie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli w zakresie języków obcych oraz wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody nauczania i formy pracy, a także wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w edukacji; wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły i podniesienie prestiżu placówki; kształtowanie postawy europejskiej uczniów - promowanie otwartości, tolerancji, szacunku wobec innych narodów i kultur oraz proekologicznego i prozdrowotnego stylu życia. Zgodnie z tymi założeniami w szkole realizowane są liczne inicjatywy związane z Unią Europejską, a także organizowane są szkolenia zagraniczne dla nauczycieli.  

W lipcu miało miejsce czwarte szkolenie z tej serii. Tym razem był to tygodniowy kurs metodyczny ”Niemiecki dla nauczycieli: użycie zasobów w celu rozwijania sprawności językowej”, w którym uczestniczyła nauczycielka języka niemieckiego. Podczas pobytu w Lindau wzbogaciła swój warsztat pracy o nowe źródła zasobów w nauczaniu języka niemieckiego, poznawała kraj, kulturę, historię, zabytki, rozwijała umiejętności porozumiewania się w języku niemieckim. Promowała projekt ”Jestem Europejczykiem”, szkołę, Gminę Nowy Targ, kraj oraz program Power na arenie międzynarodowej.

Nauczycielka po powrocie z zagranicznego kursu zorganizowała spotkanie, podczas którego podzieliła się swoimi wrażeniami i zdobytymi umiejętnościami z nauczycielami i pracownikami szkoły, a już od września będzie mogła wykorzystać je w swojej pracy!

Inf Urząd Gminy Nowy Targ