spalgor201NOWY TARG. Stowarzyszenie Otwarta Nowotarska Inicjatywa, Burmistrz Nowego Targu i Straż Pożarna w najbliższą niedzielę, 26. stycznia, zapraszają do udziału w akcji edukacyjnej na rynku, z pokazem spalania od góry.

Inicjatorem akcji jest Jan Sięka z grupą propagatorów tej metody. Akcja edukacyjna, oprócz pokazu palenia w kotłach c.o. „od góry”, będzie przypomnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz roli kominiarza i systematycznych przeglądów instalacji grzewczych. Da też zainteresowanym możliwość zadawania pytań.

spalgor202a

Nowotarska grupa – we współpracy ze Strażą Pożarną i z magistratem, kilkakrotnie już organziaowała takie akcje, zaczynając na dziedzińcu parafii św. Katarzyny, potem przenosząc się pod ratusz.

Podobne akcje odbywają się również w innych miastach Małopolski. Na początku grudnia np. w takiej edukacji promowanej przez nowosądecki ratusz, tłumnie uczestniczyli mieszkańcy byłej stolicy województwa.

spalgor203

Nie zaleca natomiast metody „spalania od góry” Polski Alarm Smogowy, uznając ją za potencjalnie niebezpieczną (ze względu na ryzyko wybuchu czy rozszczelnienia kotła) i nie zmniejszającą znacząco ilości emitowanych zanieczyszczeń. Alarm powołuje się przy tym na badania przeprowadzone w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i na opinię Ministerstwa Środowiska, że spalania węgla „od góry” nie uwolni mieszkańców od smogu.

Takiego stanowiska nie podzielają przedstawiciele kontrolerów jakości kotłów, twierdząc z kolei, że konstrukcja tych urządzeń wyklucza, by metoda rozpalania miała wpływ na ryzyko wybuchu.

spalgor204

Praktyka stosujących metodę spalania „od góry” wskazuje, że  z komina wydobywa się znacznie mniej dymu, a co za tym idzie, do atmosfery trafia mniej szkodliwych substancji, które są „dopalane” w wyższe temperaturze. Metoda przynosi też sporą oszczędność. Jeśli bowiem węgiel spala się wolniej, można na jego zakupie oszczędzić nawet tysiąc złotych rocznie.

Jeśli w Nowym Targu do końca roku 2022 pozostaje do wymienienia ok. 2.000 „kopciuchów”, tak Nowy Sącz ma starych pieców znacznie więcej, bo ok. 5.000. W ramach walki ze smogiem Rada Miasta podjęła inicjatywę dopłacenia właścicielom domowych instalacji do zakupu blue cool’a, jednak uchwałę samorządu kwestionuje Regionalna Izba Obrachunkowa.

Na niektórych forach „błękitny węgiel” jest nazywany „biznesem po trupie rozpalania od góry”.

spalgor205

W Nowym Targu – jeśli dotychczasowe wysiłki w kierunku likwidacji smogu nie przyniosły widocznych rezultatów i stacja pomiarowa wciąż notuje przekroczenia dopuszczalnych norm nawet o 1.800 procent – każda metoda już teraz, bezinwestycyjnie ograniczająca emisję zanieczyszczeń, jest godna polecenia. Tym bardziej, że wielu przetestowało ją już w domowych kotłowniach i budżetach.

Fot. Anna Szopińska