P3350457NOWY TARG. Wnioski z Dni Otwartych organizowanych w Prywatnym LO w poprzednich latach były jednoznaczne: przy tak dużym zainteresowaniu młodzieży klas gimnazjalnych najlepiej zrobić dwa Dni Otwarte w odstępie tygodniowym i uniknąć tłoku podczas pokazów.

 Ulotki informacyjne są oczywiście ważne i materiałów drukowanych dla zaciekawionych ofertą placówki działającej pod patronatem Akademii Sztuki Wojennej oraz 5 Batalionu Dowodzenia w Krakowie-Rząsce nie brakło. O pierwszym wrażeniu decyduje jednak najczęściej bezpośredni kontakt ze starszymi kolegami, którzy już dokonali wyboru, z kadrą dydaktyczną i dyrekcją Szkoły. Dyrekcja osobiście witała młodzież przychodzącą ze swoimi nauczycielami. A jak wygląda życie kadeta – począwszy od obozu szkoleniowo-kondycyjnego na dobry początek – można było zobaczyć na filmie kalejdoskopowo ukazującym charakterystyczne momenty i uroki edukacji w klasach mundurowych.

Kadeci z klas o profilu wojskowym policyjnym i pożarniczym dobrze się przygotowali, żeby zaciekawić, zachęcić i przekonać młodszych kolegów.

Po tej multimedialnej prelekcji przyszli strażacy – sami już po szkoleniach odbytych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP – dali pokaz udzielania pierwszej pomocy, informując przy tym o aktualnych zasadach, jakie obowiązują przy podejmowaniu czynności mogących uratować życie. Ponieważ kadeci z klas pożarniczych to równocześnie strażacy OSP – mogli oni na Dniu Otwartym zaprezentować ubrania bojowe i dać je do przymierzenia każdemu, kto zechciał.

Przyszli policjanci  mogli się natomiast pochwalić świetną współpracą z Komendą Powiatową Policji, a świadczyła o tym obecność dwójki pracowników nowotarskiej KPP, z dużym asortymentem sprzętu i osobistego wyposażenia. Dla gości Dnia Otwartego atrakcją było oglądanie i przymierzanie hełmów, lekkich i ciężkich kamizelek kuloodpornych; branie do ręki pistoletów i karabinów szturmowych, także ręcznego fotoradaru. Najwięcej uciechy – jak można się było spodziewać – dostarczył gościom Dnia spacer w alkogoglach imitujących widzenie i reakcje po spożyciu alkoholu.  

Wrażenie zrobił pokaz chwytów obronnych w wykonaniu kadetów, z zaznaczeniem, że gdyby ktoś spodziewał się ataku nożownika, powinien jednak ratować się ucieczką, a do tego ogólna sprawność też jest bardzo potrzebna.    

Kadeci mogli rekomendować swoją szkołę jako – obok efektywności nauczania - kładącą  nacisk na wychowanie patriotyczne. Jej atut to także szeroki wachlarz zajęć pozwalających zdobyć różne umiejętności i sprawności: w strzelectwie, sportach walki, nurkowaniu, lawinowym ABC. Wrażliwości uczą działalność charytatywna i honorowe krwiodawstwo. Dużych emocji i satysfakcji dostarcza teraz uczniom klas mundurowych udział w ogólnopolskich konkursach historycznych, gdzie nagrodą są wycieczki do miejsc  pamięci i męczeństwa Polaków na dawnych rubieżach Rzeczypospolitej.

Największą adrenalinę poczuli jednak goście Dnia Otwartego, mogąc zejść na parter, do szkolnej strzelnicy. Ciężar karabinku sportowego w rękach i pierwszy strzał na celność – oddany pod okiem utytułowanego i czynnego zawodniczo instruktora – można zapamiętać na długo.

Dzień Otwarty 2019

Fot. z archiwum Szkoły