kuratorzy19NOWY TARG. Nietuzinkowych gości mieli kadeci z klas mundurowych naszego liceum. Odwiedzili ich bowiem kuratorzy sądowi, opowiadając o specyfice i zakresie swojej pracy.

Nim przeszli do istoty swoich działań, czyli przyczyn obejmowania nieletnich oraz dorosłych nadzorem kuratorskim  i najczęściej nakładanych na nich kar, przedstawiali strukturę organizacyjną Sądu Rejonowego i Zespołu Kuratorów, który jest jego jednostką.

Kadeci mogli się od swoich gości dowiedzieć, co to są obowiązki probacyjne (czyli obowiązki należytego zachowania się oraz przestrzegania litery prawa w okresie próby) i od czego one zależą. Nieprzestrzeganie tych obowiązków skutkuje oczywiście określonymi karami.

Ciekawie opowiadali kuratorzy, jak w praktyce wygląda praca z osobą dozorowaną; jakie cechy psychofizyczne i wykształcenie powinien posiadać kandydat na kuratora zawodowego i społecznego.

Przydatna będzie kadetom także wiedza o podmiotach, z którymi zwykle współpracują kuratorzy, na czele z organami policji. 

Warto dodać, że wizyta kuratorów sądowych była kontynuacją wcześniejszej wizyty kadetów w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu,

https://www.nowytarg.edu.pl/aktualnosci/158/nowe-doswiadczenie-kadetow-sad-od-srodka-i-obecnosc-na-rozprawie

na rozprawie, podczas której skazany za znęcanie się nad zwierzętami został ukarany grzywną w wysokości 4.000 pln, 900 pln tytułem zwrotu kosztów sądowych oraz 40 godzinami prac społecznych w miesiącu, wykonywanych przez rok.

W celu wyegzekwowania zasądzonej kary skazanego oddano pod dozór kuratorski. Dlatego też zaproszeni goście wyjaśniali, jak przebiega sprawowanie takiego dozoru i co grozi skazanemu ze niewywiązanie się z nałożonych obowiązków oraz kar pieniężnych.

Fot. z archiwum Szkoły