P3320470NOWY TARG. Zawodowi strażacy to już dobrzy znajomi kadetów z klas pożarniczych Prywatnego Liceum. Kolejna wizyta w nowotarskiej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Nowym Targu przysporzyła im fachowej wiedzy i była okazją do praktycznego przećwiczenia umiejętności oraz zaznajomienia się ze sprzętem.

Kilka godzin poznawali oni rutynowe działania polegające na konserwacji sprzętu do ratownictwa medycznego. Instruktor wydobywał po kolei całą zawartość torby ratowniczej, omawiając parametry i zastosowanie każdej rzeczy. Kadeci sami później wyjmowali je z następnych samochodów, sprawdzając dokładnie ich stan i kompletność.

Ratownictwo chemiczne to rozległa i trudna dziedzina. Podczas pobytu w Jednostce kadeci mogli więc tylko wstępnie dowiedzieć się o zasadach prowadzenia takich akcji, poznając sprzęt będący na wyposażeniu lekkiego samochodu ratownictwa chemicznego.

Strażacy specjalnie dla nich napompowali komorę do dekontaminacji, która pozwala na pierwsze oczyszczenie ubrań gazoszczelnych. Każdy z nich zakładał aparat powietrzny i czujnik bezruchu, sprawdzał szczelność maski, następnie koledzy pomagali mu nałożyć ubranie gazoszczelne. Ważna była kolejność i dokładność wykonywania czynności. Tak zabezpieczeni adepci pożarnictwa mogli poczuć, jak „łatwo” poruszać się i wykonywać zadania w takim rynsztunku.

Kadeci na szkoleniu w JRG PSP

Fot. z archiwum Szkoły