NOWY TARG. Początek roku szkolnego w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym jak zawsze rozpoczobóz wynikęliśmy mocnym uderzeniem. W dniach od 01 do 05 września nasi kadeci uczestniczyli w obozie szkoleniowo – kondycyjnym jaki odbył się w Niedzicy.

Dla klasy pierwszej, która rozpoczyna naukę w naszym liceum dodatkowo obóz ten jest także obozem integracyjnym. To tutaj nasi najmłodsi kadeci mogli poznać swoich rówieśników. Mogli także zapoznać się z kolegami i koleżankami ze starszych klas. Podczas rozmów ze starszymi kadetami mieli możliwość wymiany spostrzeżeń i swoich dotychczasowych doświadczeń.
Rok szkolny rozpoczęliśmy apelem na, którym Dyrektor szkoły powitał wszystkich kadetów, nauczycieli oraz gości życząc wszystkim miłego pobytu. Kadetów przywitał także specjalny gość - płk dr hab. inż. Waldemar Kawka - profesor nadzwyczajny, dyrektor Instytutu Wsparcia i Zabezpieczenia Działań Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie- uczelni patronackiej nad naszym Liceum. Z kadetami przywitali się także żołnierze z jednostki patronackiej - 5. Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera w Krakowie-Rząska.

Po oficjalnych powitaniach oraz ceremoniale wojskowym jaki obowiązuje podczas apeli przez kilka kolejnych dni nasi uczniowie uczestniczyli w różnego rodzaju zawodach, wymarszach, szkoleniach, instruktażach, spotkaniach, prelekcjach. Były także alarmy nocne bojowe i przeciwpożarowe połączone z nocnym wymarszem. Podczas zawodów kadeci mieli okazję sprawdzić swoje możliwości m.in. w biegach na orientację, tzw. bieg rzeźnika (tylko kadeci wiedzą co kryje się pod tym określeniem), rzucie granatem, strzelaniu do celów z wiatrówek, udzielaniu pierwszej pomocy medycznej, w konkurencjach sprawnościowych – przechodzeniu na linie między określonymi punktami, skoku przez „płot”, czołganiu się, przenoszeniu skrzyni z amunicją z punktu A do punktu B, przeciąganiu liny i wiele, wiele innych. Żołnierze uczyli kadetów sztuki maskowania w terenie, kopania stanowisk strzeleckich, musztry. Prowadzili zajęcia dotyczące udzielania pomocy medycznej.

Z kolei funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki w Zakopanem a także funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu przeprowadzili ciekawe prelekcje dotyczące bezpieczeństwa. Wszyscy kadeci uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Policjantów z Posterunku Wodnego w Niedzicy odnośnie ratownictwa wodnego, zapoznali się także ze sprzętem pływającym. Zajęcia praktyczne podczas symulowanej akcji niesienia pomocy topiącym się osobom były doskonałym uzupełnieniem umiejętności praktycznych. Niezapomniane wrażenia pozostawią także nocne alarmy oraz nocny wymarsz. Na uroczystym apelu kończącym obóz najlepsi kadeci oraz najlepsze klasy otrzymali dyplomy. Całość zakończono defiladą.

Tutsj zdjęcia