venkrwiodlistNOWY TARG. Od kilku lat uczniowie Prywatnych Szkół Średnich im. prof. Jana Venuleta uczestniczą w akcjach honorowego krwiodawstwa. Podczas uroczystych obchodów Dni Honorowego Dawcy Krwi w Nowym Targu, wśród przedstawicieli innych uhonorowanych placówek z Nowego Targu, odebrali oni pamiątkową tablicę w podzięce za swoją szlachetną ofiarność.

W gali organizowanej przez koło Honorowych Krwiodawców „Kropla” działające przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji w Nowym Targu, wzięły udział zaproszone szkoły i przedstawiciele wielu instytucji tj. Zarządu Głównego PCK, Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, Oddziału Rejonowego PCK w Nowym Sączu, Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej, Posterunku SG w Zakopanem, Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, Powiatu Nowotarskiego i Urzędu Miasta Nowego Targu.

Była to okazja do wręczenia odznaczeń, odznak i wyróżnień nadawanych przez Ministerstwo Zdrowia, Zarząd Główny i Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, dla honorowych krwiodawców oraz osób i instytucji wspomagających te nieocenione akcje.

W czasie całej uroczystości przygrywała Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Fot. z archiwum Szkoły