wynven1NOWY TARG. Sami egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej byli zaskoczeni zawodowymi umiejętnościami praktycznymi, jakimi wykazali się słuchacze Policealnej Szkoły Służb Medycznych w nowotarskich Prywatnych Szkołach Średnich im. prof. Venuleta.

Ilość punktów wynwen3zdobytych wynven2podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe sytuuje ich znacznie powyżej średniej wojewódzkiej, ze średnią „szkolną" sięgającą dziewięćdziesięciu kilku procent możliwych do zdobycia punktów. Taki poziom jest ewenementem także w historii placówki.

Egzaminy pozwalające uzyskać dyplom zawodowy przeprowadzane były w trzech profesjach, których nauczanie prowadzi nowotarska Szkoła.

W zawodzie „technik farmaceutyczny" do egzaminu podchodziło 8 osób. Zdały go wszystkie, ze średnią 94 procent punktów i maksymalną osiągniętą ilością – 96 procent punktów (przy progu zdawalności 75 procent punktów).

Na 10 podchodzących do egzaminu adeptek zawodu „higienistka stomatologiczna" egzamin powiódł się 9 słuchaczkom, ze średnią 95 procent możliwych do osiągnięcia punktów.

W Policealnym Studium Zawodowym Zaocznym, kształcącym „techników usług kosmetycznych", wśród 13 przystępujących do egzaminu osób nie było żadnego „oblania". Szczęśliwe już posiadaczki dyplomów zawodowych osiągnęły średnią aż 99 procent punktów możliwych do zdobycia.

Egzaminatorzy zewnętrzni bardzo wysoko ocenili zwłaszcza umiejętności praktyczne słuchaczy. Na rewelacyjny wynik egzaminów miały wpływ różne czynniki. Po pierwsze to, jak Szkoła – zgodnie z wymogami OKE – przygotowała stanowiska egzaminacyjne, bo zwłaszcza technicy farmaceutyczni musieli na nich wykonać wiele obliczeń i czynności manualnych związanych z preparowaniem leku. Po drugie – do przeprowadzania praktyk zawodowych Szkoła niezmiennie wybiera te apteki i gabinety stomatologiczne, które dają największe możliwości poznania specyfiki zawodu i przygotowania się do jego wykonywania. Dlatego też techników farmaceutycznych po „Venulecie" chętnie zatrudniają apteczne placówki, których wciąż przybywa w regionie.

Fot. z archiwum Szkoły