venbpnNOWY TARG – ZAWOJA. Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego klasom pierwszym – policyjnej i wojskowej – z Prywatnych Szkół Średnich im. prof. Venuleta udało się odbyć wycieczkę do siedziby Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi.

Atrakcją dla młodzieży z klas mundurowych była już sama droga do Zawoi – przez Zubrzycę Górną, przełęcz Krowiarki i malownicze serpentyny. A że czerwiec to akurat pora wzrostu i kwitnienia roślin, które stanowią o osobliwości masywu Babiej Góry i Beskidu Wyspowego – tym efektowniej prezentował się ogród botaniczny zaaranżowany przy siedzibie dyrekcji BPN, z wieloma gatunkami, w tym okrzynem jelenim, który zdobi logo Babiogórskiego Parku Narodowego, światowego Rezerwatu Biosfery i obszaru Natura 2000.

Nie mniej od botanicznej, zachwyciła uczniów inscenizacja zoologiczna, składająca się z wypchanych zwierząt i ptaków. Prezentowany zwiedzającej grupie film pozwolił wejść w historię powstania Babiogórskiego Parku, poznać specyfikę Beskidu Wyspowego i słynącego zmiennością pogód masywu Babiej Góry.

Wycieczka miała charter edukacyjny, geograficzno-biologiczny. Zdobywanie szczytu „Babiej" zostało mundurowej młodzieży na następną wyprawę.

W Babiogórskim Parku

Fot. z archiwum Szkoły