zaproszenieProjekt pn. „Tarcza 2.0” to szeroko pojęte i wieloaspektowe działania mające na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Projekt ten ujmuje problem zapobiegania przestępczości od strony siły asertywności, radzenia sobie ze stresem i emocjami jako jednej z podstawowych form zapobiegania sytuacjom przestępczym
Tarcza 2.0 / Skuteczne wsparcie” jest dedykowany do pracowników OIK-ów, GOPS-ów, PCPR-ów, wychowawców i nauczycieli różnego typu szkół ze szczególnym uwzględnieniem pedagogów szkolnych oraz do kuratorów sądowych. Zorganizowana konferencja połączona ze szkoleniami dla w/w specjalistów, ma dać właściwe narzędzia do efektywnej, pozytywnej pracy z młodymi ludźmi.