Kilka słów o Funduszu Sprawiedliwości

W ramach środków pozyskanych z Funduszu Sprawiedliwości realizowany będzie szereg różnych działań mających na celu przede wszystkim pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym.

Planowane są również przedsięwzięcia o charakterze zarówno lokalnym jak i ogólnopolskim ukierunkowane na szeroko rozumiane przeciwdziałanie przyczynom przestępczości.

Podstawa prawna

Podstawą działania Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości jest art. 43 ustawy z dn. 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. 2017 r., poz. 665 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r., poz. 1760). 

Programy

Aktualnie w ramach Funduszu Sprawiedliwości prowadzone są dwa programy. Pierwszy program dotyczy realizacji działań mających na celu udzielanie pomocy pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym. Przedmiotem drugiego programu pozostaje przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań związanych z zapobieganiem przestępczości.

źródło: http://funduszsprawiedliwosci.gov.pl

20180411 ms logotyp

20180411fundusz sprawiedliwosci

{jathumbnail off}