Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ, nie wszystkie miejsca zostały obsadzone, w związku z czym ogłaszam nabór ciągły na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ.

Komitet Rewitalizacji Miasta Nowy Targ stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta.

W skład Komitetu Rewitalizacji zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/369/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lipca 2017 r., mogą jeszcze wejść następujące osoby:

 • 1 przedstawiciel lokalnych organizacji pozarządowych,
 • 1 przedstawiciel mieszkańców miasta Nowy Targ, nie będący członkiem stowarzyszeń i nie pracujący w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Nowy Targ,
 • 1 przedstawiciel interesariuszy, którzy złożyli karty projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023.

Nabór kandydatów odbywa się przez złożenie pisemnej deklaracji, której wzory znajdują się na stronie www.nowytarg.pl i poniżej.

Wypełnione deklaracje można dostarczyć:

 • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
 • bezpośrednio do Biura Obsługi Mieszkańców pok. 001 tut. Urzędu.

Informacje dot. naboru członków Komitetu Rewitalizacji można uzyskać w Wydziale Rozwoju i Urbanistyki, pokój 201, 231 lub pod numerem telefonu 18 26 11 230, 18 26 11 271 bądź drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przed wypełnieniem deklaracji prosimy o zapoznanie się z ww. uchwałą w sprawie zasad wyznaczania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ.

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha

 

Do pobrania:

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U z 2015r. poz. 1255) z dniem 4 stycznia 2016 roku rozpoczyna funkcjonowanie 8 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego.

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Lp.  OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJDOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W CELU OTRZYMANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ   DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W CELU OTRZYMANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
1. Osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
 • Oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia z pomocy społecznej
 • Pisemne oświadczenie osoby uprawnionej o nie wydaniu wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia złożone udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej
2. Osoba posiadająca Kartę Dużej Rodziny
 • Ważna Karta Dużej Rodziny
 
3. Kombatanci
 • Zaświadczenie   wynikające z ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
4. Weterani
 • Ważna legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego wynikające z   ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa
 
5. Osoby, które nie ukończyły 26 lat
 • Dokument stwierdzający tożsamość
 
6. Osoby, które ukończyły 65 lat
 • Dokument stwierdzający tożsamość
 
7. Osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
 • Pisemne oświadczenie osoby uprawnionej o występowaniu co najmniej jednej z   okoliczności uzasadniającej otrzymanie nieodpłatnej pomocy prawnej złożone udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej
 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA UDZIELANA JEST W ZAKRESIE

 • spraw karnych
 • spraw cywilnych
 • spraw rodzinnych
 • spraw administracyjnych
 • ubezpieczenia społecznego
 • prawa pracy
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO

Lp. POMOC PRAWNA UDZIELANA PRZEZ

USYTUOWANIE BUDYNKU

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

1. ADWOKATÓW

Czarny Dunajec

34- 470 Czarny Dunajec

ul. Kamieniec Dolny 55

budynek Ośrodka Zdrowia

Wtorek 13.00 - 18.00
Środa 10.00 - 15.00
Czwartek 10.00 - 15.00
Piątek 10.00 - 15.00
2. ADWOKATÓW

Raba Wyżna

34- 721 Raba Wyżna 41

budynek Urzędu Gminy

Poniedziałek 9.00 - 15.00
Środa 8.00 - 15.00
Piątek 8.00 - 15.00
3. ADWOKATÓW

Łapsze Niżne

34-442 Łapsze Niżne

ul. Jana Pawła II 20

budynek Urzędu Gminy

Poniedziałek 10.00 - 15.00
Wtorek 12.00 - 17.00
Środa 10.00 - 15.00
Czwartek 10.00 - 15.00
4. RADCÓW PRAWNYCH

Maniowy

34- 436 Maniowy

ul. Gorczańska 3

budynek Urzędu Gminy

Poniedziałek 10.00 - 14.00
Wtorek 10.00 - 14.00
Środa 10.00 - 14.00
Czwartek 10.00 - 14.00
Piątek 10.00 - 14.00
5. RADCÓW PRAWNYCH

Nowy Targ

34- 400 Nowy Targ

ul. Bulwarowa 9

budynek Urzędu Gminy

Poniedziałek 10.00 - 14.00
Wtorek 10.00 - 14.00
Środa 10.00 - 14.00
Czwartek 10.00 - 14.00
Piątek 10.00 - 14.00
6. RADCÓW PRAWNYCH

Szczawnica

34- 460 Szczawnica

ul. Szalaya 84

budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej

Poniedziałek 10.00 - 14.00
Wtorek 10.00 - 14.00
Środa 10.00 - 14.00
Czwartek 10.00 - 14.00
Piątek 10.00 - 14.00
7.

PUNKT PROWADZONY PRZEZ FUNDACJĘ POMOCY POSZKODOWANYM „RAZEM” Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

POMOC PRAWNA UDZIELANA PRZEZ: ADWOKATÓW, RADCÓW PRAWNYCH ORAZ MGR PRAWA

Rabka- Zdrój

34- 700 Rabka- Zdrój

ul. Parkowa 2

budynek Urzędu Miejskiego

Poniedziałek 13.00 - 17.00
Wtorek 8.00 - 12.00
Środa 8.00 - 12.00
Czwartek 8.00 - 12.00
Piątek 10.00 - 14.00
8.

PUNKT PROWADZONY PRZEZ FUNDACJĘ POMOCY POSZKODOWANYM „RAZEM” Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

POMOC PRAWNA UDZIELANA PRZEZ: ADWOKATÓW, RADCÓW PRAWNYCH ORAZ MGR PRAWA

Jabłonka

34- 480 Jabłonka

ul. 3-go Maja 1

budynek Urzędu Gminy

Poniedziałek 8.00 - 12.30
Wtorek 8.00 - 15.00
Czwartek 13.30 - 18.00
Piątek 14.00 - 18.00
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Partnerzy

akademia pilkarska cz d nkp podhale
podhalanska sekcja akrobatyczna wytwornia wyobrazni

 

jump planet maciej gebacz
podhalanska sekcja akrobatyczna starostwo powiatowe nt

Galeria

ministerstwo fundusz logo

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

  Kontakt | Polityka prywatności

© 2020 Podhale Nasz Dom