img 5640

Rada Miejska w Rabce-Zdroju zdecydowała o pomocy przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, poprzez odroczenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Pomoc należy się: 

1) podatnikom będącym osobami fizycznymi — ratę o ustawowym terminie płatności przypadającym do 15 maja 2020r. - do 30 września 2020r.

2) pozostałym podatnikom — raty o ustawowym terminie płatności przypadającym do: 15 maja 2020r. oraz 15 czerwca 2020r. — do dnia 30 września 2020r.

Pomoc, o której mowa, dotyczy przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, prowadzącymi na terenie gminy Rabka-Zdrój działalność gospodarczą w zakresie: hotelarstwa, miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, usług gastronomicznych i barów, usług w zakresie opieki zdrowotnej, usług służących poprawie kondycji fizycznej, fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych (PKD: 55.10.Z, 55.20.Z,56.10A,56.30.Z,86.10.Z, 93.13.Z, 96.02.Z).

Warunkiem jej uzyskania jest złożenie oświadczenia o pogorszeniu płynności finansowej oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 nie później niż do 31 lipca 2020r.

Przesunięcie terminu płatności stanowić będzie rozszerzenie katalogu ulg, wynikającego z ustawy Ordynacja podatkowa, na który składają się instytucje umorzenia zaległości podatkowych i odsetek oraz rozłożenie na raty albo odroczenie podatku i zaległości podatkowych.

UM Rabka Zdrój