parkizakaz20GORCE. Na facebooku i na stronie internetowej Gorczańskiego Parku Narodowego pojawiło się już wydane dzisiaj zarządzenie dyrektora: od dnia 3. kwietnia 2020 r. do odwołania obszar Gorczańskiego Parku Narodowego nie jest udostępniany w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania i fotografowania, a także w celach zarobkowych.

Jest to efekt decyzji podjętych przez ministerstwo środowiska w związku ze stanem epidemii.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii oraz dyspozycją Premiera RP, od 3. kwietnia do 11. kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu, a Parki Narodowe pozostają zamknięte - tak brzmi komunikat resortu środowiska.

Argumentacja ministerstwa jest taka, że wiele osób - mimo zagrożenia epidemią, próśb i apeli - gromadziło się na terenach zarządzanych przez Lasy Państowe, wykorzystując czas odizolowania na spotkanie towarzyskie i pikniki.

Dlatego, zgodnie ze specustawą dotyczącą COVID-19, dyrektor generalny Lasów Państwowych oraz dyrektorzy Parków Narodowych polecili wprowadzić okresowy zakaz wstępu - do 11 kwietnia br. włącznie.

Respektowania tego zakazu będą pilnowały Straż Leśna i Straż Parków Narodowych.

W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Prosimy o poważnie potraktowanie tych zakazów, w trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom - zaapelowało ministerstwo.

Tym samym zakaz wstępu objął 7,2 miliona hektarów Lasów Państwowych oraz teren 23 parków narodowych.