policjant rozmawia przez telefon 1POWIAT NOWOTARSKI. Od wczoraj na terenie Nowego Targu można spotkać wspólne patrole nowotarskich policjantów z funkcjonariuszami Straży Gminnej. Patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej pojawiły się również na terenie Szczawnicy i Rabki-Zdroju. 

W działaniach i realizowaniu nowych zadań na terenie Nowego Targu, Jabłonki i Czarnego Dunajca wspierają nas również policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie – informuje mł. asp. Dorota Garbacz, rzeczniczka nowotarskiej KPP.   Podczas służb ze strażnikami miejskimi i gminnymi, ale także krakowskimi policjantami, sprawdzane są miejsca wyłączone z użytkowania oraz miejsca, gdzie może dochodzić do gromadzenia się ludzi. Funkcjonariusze sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają nowe zaostrzone przepisy, zwracają uwagę na osoby niepełnoletnie, które nie mogą przemieszczać się bez pełnoletniego opiekuna. Nadal podczas przejazdu ulicami funkcjonariusze emitują przez głośniki komunikat – apel skierowany do mieszkańców o pozostanie w domach i niegromadzenie się, co zdecydowanie zwiększa ryzyko zakażenia. 

policjant i straznik 0

Podczas wspólnych służb umundurowani funkcjonariusze kontrolują także osoby objęte  kwarantanną domową. Osoby w kwarantannie mogą spodziewać się wizyty funkcjonariuszy nawet kilka razy dziennie. Ze względów bezpieczeństwa mundurowi nie mają bezpośredniego kontaktu z tymi osobami. Kontaktują się telefonicznie lub dzwonią na domofon i poprzez kontakt wzrokowy weryfikują obecność osoby w danym miejscu. Kontrola przestrzegania zasad kwarantanny może odbywać się również za pomocą aplikacji „Kwarantanna domowa”. Zaostrzone przepisy nakładają na osoby objęte kwarantanną obowiązek zainstalowania aplikacji na urządzeniu mobilnym. Z obowiązku korzystania z aplikacji zwolnione są osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzące lub niedowidzące), a także osoby, które właściwym służbom złożyły oświadczenie, że nie są abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej, lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie aplikacji. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

patrol pieszy policjanta i straznika

Za niestosowanie się do ustanowionych nakazów, zakazów lub ograniczeń grozi  mandat lub wniosek o ukaranie do sądu – przypomina policja. W najpoważniejszych przypadkach, tj. w sytuacjach lekceważenia aktualnych obostrzeń i narażania innych osób na niebezpieczeństwo zarażenia będziemy kierować wnioski  do  służb sanitarnych, które mogą w drodze decyzji administracyjnej nałożyć na winnych naruszeń, czy zaniedbań karę pieniężną w wysokości od 5 do 30 tysięcy zł.  

Apelujemy o rozsądek i odpowiedzialne zachowanie. Zostań w domu!

Fot. KPP Nowy Targ