pzdkwiec20POWIAT NOWOTARSKI. Na koniec marca – po kolejnych przedłużeniach terminu śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie – planowany był akt oskarżenia w aferze korupcyjnej związanej z Powiatowym Zarządem Dróg w Nowym Targu. Rozwój postępowania i sytuacja epidemiczna wymusiły jednak kolejne, już czwarte przedłużenie terminu zakończenia postępowania. 

Rozszerzył się też krąg podejrzanych i jest to już grono 27-osobowe. W tym roku Prokuratura postawiła zarzuty wręczenie i przyjęcia łapówek kolejnym dwom osobom. Po złożeniu obszernych wyjaśnień zostały one zwolnione i zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze, czyli poręczenia majątkowe w wysokości odpowiednio 25 i 30 tys. złotych oraz zakazy opuszczania kraju połączone z zatrzymaniem paszportów.

Rozszerzenie kręgu podejrzanych wymaga jeszcze szeregu ważnych czynności, m.in. ich przesłuchania.

- Niestety, w związku z pandemią część czynności zostanie odroczona w czasie z uwagi na bezpieczeństwo osób, a w tym samych podejrzanych, ich obrońców oraz funkcjonariuszy wykonujących zadania śledcze w tej sprawie - informuje prok. Zbigniew Gabryś, naczelnik Wydziału Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Decyzją Prokuratury Krajowej śledztwo zostało przedłużone do końca czerwca 2020 roku, jednak dotrzymanie terminu jest wprost uzależnione od sytuacji zdrowotnej w kraju.

Prokurator prowadzący woli też zakończyć postępowanie całościowo, nie chcąc sporządzać „segmentowego” aktu oskarżenia, który pociągałby za sobą konieczność kopiowania ogromnej ilości materiałów.