dydawojtapel

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem Jan Dyda wystosował apel do mieszkańców gminy, dotyczący aktualnej sytuacji związanej z szerzącą się pandemią koronowirusa.

 

Treść apelu

W związku z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem w naszym kraju, pragnę Państwa zapewnić, że przez cały czas podejmujemy działania, aby negatywne skutki wywołane epidemią ograniczyć w możliwie jak największym stopniu

Decyzje oraz działania, które zostały podjęte bezzwłocznie są wdrażane w życie. Dziękuję wszystkim organizacjom i jednostkom samorządowym za dotychczasową współpracę.

Jest to czas, który w różny  sposób doświadcza nas wszystkich, zarówno mieszkańców jaki i nasze firmy. Jestem w stałym kontakcie z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy informują mnie o swojej sytuacji oraz zgłaszają swoje oczekiwania. Jest dla mnie rzeczą oczywistą, że znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, w której odpowiedzialny samorząd musi zaproponować Państwa firmom rozwiązania ułatwiające stabilizację. Rozumiem, że oczekujecie Państwo rozwiązań wspomagających, które będą efektywne i skuteczne.

W ramach ustawowych kompetencji wprowadzę różnego rodzaju formy pomocy w zakresie należnych opłat – rozłożenia na raty lub przesunięcie w terminie płatności czynszu lub dzierżawy gminnych nieruchomości na czas epidemii. Deklaruję, że każdy wniosek będzie pozytywnie oraz indywidualnie rozpatrywany.

Obecna sytuacja ma również bardzo negatywny wpływ na budżet gminy. Wydatki budżetowe zostaną ograniczone do niezbędnego minimum, realizacja niektórych zadań zostanie odłożona na okres późniejszy. Mam nadzieję, że podejmowane przez nas działania oraz zapowiadana przez rząd pomoc, będą optymalne zarówno z punktu widzenia mieszkańców, przedsiębiorców, jak i całej gminy.

Czując się odpowiedzialnym za przyszłość nas wszystkich, przyszłość przedsiębiorców i tworzonych przez nich miejsc pracy, deklaruję z naszej strony wszelką możliwą pomoc.

Szanowni Państwo,

Apeluję do Państwa o  odpowiedzialność oraz ograniczenie w przemieszczaniu się, tak aby minimalizować ryzyko przenoszenia ewentualnych zakażeń koronawirusem. Starajmy się zachować standardy bezpieczeństwa, higieny i profilaktyki, gdyż tylko wspólnym wysiłkiem możemy zahamować rozpowszechnianie się tej groźnej epidemii.

Dziękuję Państwu za dotychczasowe odpowiedzialne i rozsądne zachowania.

źródło: UG Krościenko nad Dunajcem