unnamed 1

Redakcja: Panie Pośle 2018 rok to 100-na rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak pan jako historyk z wykształcenia ocenia obchody święta niepodległości u nas na południu kraju.

Poseł:

Jesteśmy wyjątkowym pokoleniem żyjącym w wolnej Polsce. W mojej ocenie wielu Rodaków nie dostrzega jak ważny jest to etap rozwoju naszej Ojczyzny. Po raz pierwszy od 300 lat na terenie Polski nie ma wojsk okupacyjnych. Uważam, że jesteśmy zobowiązani szczególna pamięć tym, którzy oddali swoje życie za naszą Ojczyznę, za naszą wolność. Moim marzeniem było, aby przybliżyć mieszkańcom regionu zmagania o niepodległość często anonimowych bohaterów naszych ziem. Udało mi się doprowadzić do wydania książki prof. Jerzego Roszkowskiego „Zapomniane Kresy”. W tym miejscu podziękowania kieruję do Fundacji PZU za sfinansowanie wydania 5 tys. egzemplarzy tego wydania, które zostały rozdane głównie młodzieży w naszym regionie. Zachęcam do ciągłego zapoznawania się z tą lekturą, bo pokazuje ona nieznane szerzej fakty z walki o niepodległość na Podhalu, Spiszu i Orawie.

W ramach obchodów udało się również powołać Komitet Obchodów przy staroście nowotarskim i uzyskać Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy nad różnymi inicjatywami, które upamiętniały wydarzenia roku 1918. Dziękuje Panu Staroście Krzysztofowi Faberowi za zaangażowanie podczas tych ważnych dla każdego z nas wydarzeń. Ważną sprawą, zwłaszcza dla całej Orawy, była wizyta Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy w Podsarniu w listopadzie zeszłego roku, gdzie dokonaliśmy uroczystego odsłonięcia obelisku niepodległości, upamiętniający Orawian walczących o polskość Orawy.

Redakcja:

Podhale to miejsce gdzie znajduje się szereg miejsc, które wymagają upamiętnienia. Jednym z nich jest tzw. Katownia Podhala „Palace”, wiem, że miał Pan szczególne zasługi dla pozyskania środków na wykup tego historycznego budynku.

Poseł:

„Palace” Muzeum Walki i Męczeństwa to było moje zobowiązanie. Jeszcze jako wójt Gminy Raba Wyżna w rozmowie z śp. Władysławem Szepelakiem, więźniem Palace obiecałem panu Władysławowi zrobię co w mojej mocy, by to miejsce szczególnie naznaczone krwią ludzi Podhala, Spisza i Orawy stało się miejscem pamięci. Kiedy Stowarzyszenie od lat walczące o uratowanie tego historycznego miejsca wraz z burmistrzem Miasta Zakopane Leszkiem Dorulą zwróciło się do mnie z prośbą o pomoc w pozyskaniu środków na wykup obiektu z rąk prywatnych, nie mogłem odmówić pomocy. to był ostatni moment aby ten budynek który jest świadectwem historii i męczeństwa uratować przed degradacją. Udało mi się przekonać Panią premier Beatę Szydło i przewodniczącego Klubu PiS Pana Ryszarda Terleckiego, by z budżetu Państwa przeznaczyć brakująca kwotę 9 mln zł na wykup. Obecnie trwają prace nad rewitalizacją i powołaniem w tym miejscu muzeum z prawdziwego zdarzenia, które będą upamiętniały 80-tą rocznice września 1939 oraz zbrodnie niemieckie na ludności Podhala.

Redakcja: Panie Pośle mówiąc o historii, nie możemy nie zapytać o kulturę i Pana działania w tej dziedzinie.

Poseł:

Tak to prawda kultura to jedna z podstaw naszej tożsamości. Niewątpliwie mamy na naszym terenie kilka instytucji kultury, które od lat wymagają wsparcia. Jedną z nich jest Teatr Rabcio, który od lat borykał się problemami lokalowymi. Dzięki porozumieniu powiatu nowotarskiego i parafii Marii Magdaleny w Rabce udało się pozyskać teren pod budowę nowej siedziby teatru. Inwestycja jest duża i kosztowna bez wsparcia zewnętrznego nie udałoby się jej zrealizować. Na dofinansowanie budowy tego obiektu udało mi się pozyskać ok 3 mln zł. z budżetu państwa. Pozostałe środki przekazał Starosta Nowotarski oraz Marszałek Województwa Małopolskiego. Dzięki temu jeszcze w tym roku obiekt będzie mógł być oddany do użytku. Musze powiedzieć, że realizacja budowy teatru to bardzo ważne i oczekiwane przedsięwzięcie na mapie kulturalnej Rabki, regionu i krajobrazu kulturowego Polski.

Redakcja Panie Pośle bardzo dziękuję za rozmowę.

Poseł: ja również dziękuje i serdecznie pozdrawiam Mieszkańców Podhala, Spisza i Orawy oraz życzę by nowe inwestycje przyczyniały się do zwiększania świadomości historycznej i możliwości rozwoju duchowego każdego z nas