parkkosc191NOWY TARG. W czerwcu 2020 r. gotowy będzie dwupoziomowy parking przy ul. Kościuszki. Z prawie 2 tysięcy metrów kwadratowych będzie mogło skorzystać co najmniej 120 pojazdów. Ta długo oczekiwana inwestycja jest elementem projektu „Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz gmin Nowy Targ i Szaflary”. Miasto właśnie podpisało umowę z konsorcjum wykonawczym.

parkkosc192Dwupoziomowy obiekt ma pełnić rolę węzła przesiadkowego PARK & RIDE, który będzie zachęcał do pozostawienia samochodów prywatnych i korzystania z transportu zbiorowego – autobusów czy busów. Przy okazji zostanie przebudowany 36-metrowy fragment ul. Kościuszki.

Inwestycja obejmuje budowę parkingu o łącznej powierzchni 1.900 metrów kwadratowych, przebudowanie zjazdu/wjazdu na parking z ul. Kościuszki na odcinku ok. 36 metrów, wykonanie podziemnych sieci zewnętrznych (sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej), sieci energetycznej i oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego. Do tego dochodzą przebudowa układu drogowego i chodników oraz wzniesienie budynku usługowego przy ul. Kościuszki. Przebudowana zostanie także zatoka autobusowa przy ul. Kościuszki na wysokości projektowanego parkingu. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Systemem teletechnicznym i informatycznym sterować będzie można przez internetowe łącza.

Wykonawcą – w trybie zaprojektuj i wybuduj – jest wybrane w przetargu konsorcjum firm z nowotarską firmą Michała Piotrowskiego na czele.

Umowny termin zakończenia prac budowlanych to 30. czerwca 2020 r. Wartość umowy opiewa na 2 790 000 zł brutto, w tym prace budowlane pochłoną 2 620 000 zł, a prace projektowe - 170 000 zł.

Na realizację tak dużej inwestycji pozwala dofinansowanie, jakie miasto uzyskało z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski. Wielkość dofinansowania dla Nowego Targu wynosi 2 371 500 zł. Partnerami miasta w tym projekcie są gminy Nowy Targ i Szaflary.

Fot. Urząd Miasta Nowego Targu