odsnieża191NOWY TARG. W drugim dniu śnieżycy sytuację na miejskich drogach udało się opanować na tyle, że – mimo wielu utrudnień komunikacyjnych – główne arterie nie są „zakorkowane”. Dla firm odśnieżających duże utrudnienie w operowaniu ciężkim sprzętem stanowią auta zaparkowane na poboczach ulic. Nie ma jednak na razie satysfakcjonującej odpowiedzi dla tych, którzy pytają, kiedy wreszcie rozpocznie się wywózka śniegu.

odsnieża192- Rozpoczniemy, jak moce przerobowe pozwolą, a śnieg się trochę utwardzi, zaczynając od Strefy Płatnego Parkowania – zapowiada wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek. – Wywożenie świeżego, sypkiego śniegu jest trudne i mało ekonomiczne, a budżet na zimowe utrzymanie – ograniczony.

Sygnałów od mieszkańców, w sprawie zasypanych ulic i spóźnionego ośnieżania – nie ma wiele. Miasto odśnieżają trzy firmy – KAL-TRANS oraz dwie działające na osiedlach podgorczańskich. W stan pogotowia został też postawiony Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji, który udrażnia przejścia dla pieszych i chodniki w miejscach niezamieszkałych lub nowo wybudowane ciągi piesze, także najbardziej ruchliwe trakty. Pomaga w tym zamontowany do ciągnika wirnik.

Ze względu na sporą ilość osób w okresie świątecznym wyruszających w Gorce i na narciarzy - odśnieżony został parking na Oleksówkach, przed Długą Polaną. Amatorom biegówek służy natomiast parking przed „Ranchem Lot”. Załatwiający sprawunki w mieście mogą natomiast korzystać z również odśnieżanego parkingu na Berekach.

Najwięcej problemów nastręcza utrzymanie głównych ciągów powiatowych – ulic Szaflarskiej i Waksmundzkiej, z powodu samochodów zaparkowanych na poboczu. Z tych samych przyczyn zawężenia wstępują na miejskich ulicach w układzie wschód-zachód: Kościelnej, Długiej, Ogrodowej.

Miasto przypomina wszystkim właścicielom, administratorom i użytkownikom nieruchomości o bezwzględnym obowiązku odśnieżania chodników przed nieruchomościami, usuwania śliskości i sopli. Za wypadki powstałe skutkiem takich zaniedbań oni bowiem będą ponosić odpowiedzialność.

Firmy świadczące usługę skarżą się ponadto na mieszkańców, którzy śnieg z podjazdów i chodników przed posesjami wyrzucają na jezdnię.

W dziale obwieszczeń na stronie miasta umieszczona została informacja o gestorach wszystkich dróg w granicach Nowego i podmiotach odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie, włącznie z numerami telefonów komórkowych. Zamieszczamy ją poniżej.

A narciarzy biegowych – również w perspektywie zbliżającego się Biegu Podhalańskiego im. Jana Pawła II – ucieszy wiadomość, że trasy biegowe zostaną ubite po raz trzeci. To powinno już utwardzić pokrywę śniegu na tyle, że wytrzyma przez miesiąc, umożliwiając trenowanie.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE NOWEGO TARGU W SEZONIE 2018/2019

I. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
1. droga krajowa nr 47 Zabornia - Zakopane i droga krajowa nr 49 Nowy Targ - Jurgów, wykonawcą będzie SAFEROAD GRAWIL.
tel. dyżurny całodobowy Rejonu Nowy Targ 18 266-28-86, punktu ZUD Wykonawcy 539-778-010 oraz Punktu Informacji Drogowej 600-800-610 .

II. Zarząd Dróg Wojewódzkich
1. droga wojewódzka nr 957, ul. Ludźmierska.
2. droga wojewódzka nr 969 Nowy Targ - Stary Sącz na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do granic administracyjnych.
Odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót będzie: Jacek Rokicki - tel. 18 265-14-77 lub 609-209-310 i Grzegorz Misiura - tel. 609-094-547

III. Powiatowy Zarząd Dróg
1. drogi powiatowe leżące w granicach administracyjnych Nowego Targu (ul. Szaflarska ul. Św. Anny, ul. Kowaniec, ul. Waksmundzka) wykonawcą będzie KAL-TRANS Sp. jawna Kalata - tel. 601-550-142, 18 275-45-73.
Odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót będzie: Marcin Ligas - tel. 18 266-47-00 lub 609-820-544

IV. Urząd Miasta Nowy Targ
Ulice miejskie podzielono na strefy, za które odpowiedzialni są następujący wykonawcy:

1. Strefa II: os. Niwa - strona zachodnia i wschodnia zjazdy od ul. Krakowskiej wszystkie odgałęzienia, os. Niwa Potok - od ul. Partyzantów z odgałęzieniami, ul. Partyzantów, łącznik Niwa - Klikuszówka, ulica bez nazwy boczna do ul. Grel (działka 624), ul. Starokrakowska.
Wykonawcą i odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót w tej strefie będzie: Jan Adamczyk - tel. 603-092-388

2. Strefa III: os. Robów od ul. Kowaniec do ostatnich zabudowań z odgałęzieniami, os. Robów do byłego Ośrodka Wychowawczego i do budynku nr 109 c, os. Marfiana Góra do ostatnich zabudowań, os. Zadział wzdłuż potoku do końca asfaltu, os. Zadział - odgałęzienie do Buflaku, os. Zadział połączenie z os. Nowym z odgałęzieniem, os. Nowe, os. Buflak - odgałęzienie w prawo i na wprost do końca asfaltu, boczna os. Nowe działka ew. 2783 i część działki ew. 2662, boczna os. Nowe działki ew. 2824 i 3352.
Wykonawcą i odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót w tej strefie będzie: Jan Adamczyk- tel. 603-092-388

3. Strefa IV: os. Szuflów do końca asfaltu z odgałęzieniami i zjazd do ul. Robów, os. Szuflów, ul. Smrekowa i zjazd do Przedszkola, os. Gazdy - wszystkie odgałęzienia do ostatnich zabudowań, os. Oleksówki - droga pod Prewentorium do końca asfaltu + interwencyjnie droga w kierunku budynku 20 b, os. Oleksówki - żółty szlak do końca asfaltu z odgałęzieniem oraz łącznikiem do drogi pod Prewentorium, os. Oleksówki od ul. Kowaniec - Długa Polana - do końca asfaltu z odgałęzieniem, droga z ul. Kowaniec poniżej Kościoła - wszystkie odgałęzienia do końca asfaltu, droga z ul. Kowaniec za mostkiem na zachód - do końca asfaltu, droga z ul. Kowaniec przed mostkiem na zachód - do końca asfaltu, droga z ul. Kowaniec za budynkiem Straży Pożarnej - wszystkie odgałęzienia, droga od ul. Kowaniec do Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkół Ekonomicznych.
Wykonawcą i odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót w tej strefie będzie: Ludwik Cyrwus - tel. 666-847-863 lub 18 266-80-06

4. Strefa V: ul. Willowa od skrzyżowania z ul. Gorczańską w górę, ul. Kokoszków Boczna od ul. Gorczańskiej do ostatnich zabudowań, ul. Kokoszków od Zespołu Szkół Rolniczych do końca asfaltu, ul. Kokoszków Boczna od drogi głównej działka ew. 6633/2, ul. Kotlina, ul. Słoneczna, ul. Gen. Galicy, ul. Przywodzie, ul. Zacisze, os. Bednarskiego, ul. Ustronie, ul. Ustronie Górne, ul. Skotnica, ul. Skotnica Górna, ul. Halikowskiego.
Wykonawcą i odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót w tych strefach będzie: Jan Adamczyk- tel. 603-092-388

5. Strefa I: pozostałe ulice miejskie nie wymienione powyżej.
Wykonawcą i odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót będzie: KAL-TRANS Sp. jawna Kalata - tel. 609-555-669, 18 275-45-73.

Nadzór merytoryczny z ramienia Urzędu Miasta nad realizacją zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg prowadzić będzie:
Referat ds. Drogownictwa i Transportu, w poniedziałki od godz. 7.30 do 16.00, od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do 15.30 i piątek od godz. 7.30 do 15.00 tel. 18 261-12-89 lub 18 261-12-88
Odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót będzie: Marian Twaróg - tel. 667-727-416

Ulice miejskie utrzymywane są w standardzie nie mniejszym niż 3 zgodnie z poniższym zestawieniem. W uzasadnionych przypadkach, w terenie nieosłoniętym, dopuszcza się okresowo, w czasie występowania bardzo intensywnych opadów śniegu i silnego wiatru, utrzymanie w 4 standardzie drogi, na której w danych warunkach atmosferycznych niemożliwe jest utrzymanie wyższego standardu. Czas doprowadzenia dróg do właściwego standardu nie może być dłuższy niż 12 godzin od ustania zjawiska.

Miasto w śnieżycy

Fot. Anna Szopińska