Podhale Region

Piątek, 20 lipiec 2018

Ostatnia aktualizacjaWt, 24 Lip 2018 3pm

Jesteś tutaj: Home Urzędowe OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum)

Reklama

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum)

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Nowy Targ Uchwały Nr L/477/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. o przystąpieniu do opracowania  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum), obejmującego obszar ograniczony od wschodu potokiem Biały Dunajec, od północy potokiem Czarny Dunajec, od zachodu drogą krajową nr DK 47 „Zakopianką”, od południa drogą krajową nr DK 49 Al. Tysiąclecia.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 11 i pkt. 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego NOWY TARG 22 (Centrum).

Wnioski należy składać na piśmie w:

Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ

w terminie do dnia 27 lipca 2018 r.

Wniosek powinien zawierać:

nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

z up. Burmistrza Miasta
mgr inż. Wojciech Watycha
Naczelnik Wydziału

Fotografia  R&A

Reklama

Nasi partenrzy

TV Podhale

logonaszkasprowy

fottboll

Taxi Rabka-Zdrój

Nasi partenrzy

nspj

mbludzm pl m

Tarnów In

 

Nasi partenrzy

zakopanedlaciebie.pl

 

natatry.pl

 

Resort Kościelisko

Reklama