30 LECIE LOGO

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składamy najlepsze życzenia sukcesów w pracy samorządowej oraz zdrowia i rodzinnego szczęścia.

Życzymy, aby zawsze udawało się prowadzić prawidłowy oparty na wzajemnym zrozumieniu i szacunku dialog społeczny, którego owocem będzie jak najbardziej efektywna służba lokalnym społecznościom. 

Życzymy nieustającej satysfakcji z realizacji prorozwojowych projektów społecznych.  Mamy nadzieję, że Państwa zaangażowanie i aspiracje zaowocują stałym rozwojem naszej Ojczyzny i tej małej - gminnej, powiatowej.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego Tadeusz Rafacz
Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber
Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki