wcec1NOWY TARG. Kilkuset wykonawców – od przedszkolaków po seniorów, wokalistów i instrumentalistów – przewinęło się w niedzielny wieczór przez scenę Miejskiego Ośrodka Kultury. Trzynasty już raz Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne chór „Echo Gorczańskie" zaprosiło do wspólnego koncertowania, na Wieczór Cecyliański, siedem grup śpiewaczych lub instrumentalnych z różnych miejscowości Podhala.

wcec2Współorganizatoramiwcec3 corocznego wcec4śpiewania i wcec5grania byli wcec6burmistrz wcec7Nowego Targu, wcec8parafia wcec9Najświętszego wcec10Serca Pana wcec12Jezusa i wcec13Miejski wcec14Ośrodek wcec15Kultury.

Wykonawcy wcec16to:
Schola „Promyki"z wcec17Parafii N.wcec19S.P.J.w wcec20Nowym Targu - dyr. S. Emanuela
Chór –„Słowiki Rabczańskie" z Rabki - dyr. Kinga Brandys-Wójciak
Chór „Cantantes" z Rabki – dyr. Kinga Brandys-Wójciak
Chór „Wierchy" z Zakopanego – dyr. Wojciech Bonczyk
Miejska Orkiestra Dęta z Nowego Targu – dyr. Marcin Musiak
Orkiestra Parafii NSPJ w Nowym Targu – dyr. Andrzej Wiśniowski
Chór „Echo Gorczańskie" z Parafii NSPJ w Nowym Targu – dyr. Piotr Augustyn.

Niektóre grupy, jak np. Schola „Promyki"- uczestniczka wielu konkurów piosenki religijnej i przeglądów - wystąpiły z bogatą własną instrumentacją. Chóry nie tylko doskonalą, ale i ubogacają swój repertuar. Przy Wieczorze Cecyliańskim królowały jednak utwory sakralne. Zakopiańskie „Wierchy", czyli chór męski z kilkudziesięcioletnią tradycją, założony przez ś.p. prof. Władysława Kruszewskiego, wspomogło teraz swoimi głosami kilku nowotarżan.

Prowadzeniem koncertu zajęła się, jak zwykle, pani prezes „Echa Gorczańskiego" Bogusława Matyasik.
Trzynasty Wieczór Cecyliański pokazał, że rośnie kunszt śpiewaczych grup, bogacą się ich składy.

Ale też renesans przeżywają orkiestry dęte. Przy aplauzie publiczności wystąpiły dwie (z podobnym składem) – Miejska i Parafii NSPJ w Nowym Targu. Instrumentalistów pod batutą Marcina Musiaka dosłownie nie chciano wypuścić ze sceny, zwłaszcza, gdy zagrali „Pierwszą Brygadę", a potem jeszcze – na bis - „Marsz Kozietulskiego"...

Fot. Anna Szopińska