Finał II Konkursu Wiedzy Prawnej

10 marca  odbył się finał II Konkursu Wiedzy Prawnej organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu, Starosty Powiatu Nowotarskiego i Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

18 lutego 2020 r. w szkołach podstawowych, które zgłosiły swój udział w tym przedsięwzięciu, przeprowadzone zostały eliminacje szkolne. Zgodnie z regulaminem komisja szkolna do finału mogła zakwalifikowaćdwóch uczniów z najwyższym wynikiem, spośród tych, którzy uzyskali co najmniej 25 punktów. Za poprawne rozwiązanie całego testu można było uzyskać 50 punktów. Dlatego też w finale znaleźli się najlepsi z najlepszych.

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy o prawie, szczególnie o prawach konsumenta, kształtowanie umiejętności korzystania z aktów prawnych oraz aktywne wspieranie postaw obywatelskich. 42 finalistów zmierzyło się z sześcioma kazusami, na których rozwiązanie przeznaczono 120 minut. Kazusy dotyczyły możliwości odstąpienia od umowy, reklamacji a także obowiązków przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

W finale II Konkursu Wiedzy Prawnej reprezentowane były następujące szkoły:
Szkoła Podstawowa w Lasku
Szkoła Podstawowa w Obidowej
Szkoła Podstawowa im. Wiktorii Baranówny w Morawczynie
Szkoła Podstawowa w Załucznem
Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach ze Szkołą Podstawową Filialną w Dziale
Szkoła Podstawowa Jabłonka - Bory
Szkoła Podstawowa w Chyżnem
Szkoła Podstawowa im prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku
Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Knurowie
Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych
Szkoła Podstawowa im dh Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych
Szkoła Podstawowa w Waksmundzie
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rokicinach Podhalańskich Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha
Szkoła Podstawowa im. Antoniny Zachary- Wnękowej w Ponicach
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Rabce-Zdroju
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej
Szkoła Podstawowa im. I Pułku Strzelców Podhalańskich w Białce Tatrzańskiej
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluszkowcach

Organizator dziękuje wszystkim uczestnikom II Konkursu Wiedzy Prawnej, ich rodzicom, dyrektorom zgłoszonych placówek, opiekunom merytorycznym uczniów, przewodniczącym komisji szkolnych oraz wszystkim zaangażowanym nauczycielom za włączenie się w propagowanie edukacji prawnej.

źródło: II LO w Nowym Targu
fot. Izabela Poręba