Mjr dypl. L. Okulicki podczas rozmowy z kpt. Łuckim CWP Rembertów, 1933 r. HISTORIA SPORTU. Rozpoczynające się 7 lutego 22. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi, to również najlepsza okazja, aby przypomnieć piękną, ale też tragiczną postać pierwszego nowotarskiego olimpijczyka Jerzego Michała Łuckiego. Całkowicie zapomniany nawet przez autorów ciekawego albumu „Olimpijczycy spod Tatr", wydanego przez Powiatowe Centrum Kultury Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, został ponownie odkryty przez Jacka Waksmundzkiego – historyka z Liceum im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu w 16. roczniku „Almanachu Nowotarskiego 2012".

Jerzy Michał Łucki urodził się w 1898 r. w Drohobyczu. Rodzicami jego byli Józef i Kazimiera, z domu Derkacz, ze starej ziemiańskiej greckokatolickiej rodziny. Ojciec, lekarz weterynarii, po krótkim pobycie w Bochni przybył w 1908 r. do Nowego Targu, gdzie został Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Zamieszkali przy ul. Waksmundzkiej. Jerzy miał 3 braci –Jana, ur. w 1895 r., Stefana, ur. w 1897 r. i Władysława, ur. w 1906 r. Uczęszczał do nowotarskiego Gimnazjum w latach 1909-1914, ale w latach 1915-1917 ze względu na wybuch I wojny światowej naukę kontynuował prywatnie, uzyskując świadectwo dojrzałości już w niepodległej Polsce, w 1919 r. Wraz ze starszymi braćmi, Janem i Stefanem należał do Drużyn Podhalańskich, których członkowie w większości wstąpili do Legionów. Jerzy znalazł się w 1.Pułku Piechoty I Brygady wraz z bratem Janem, a Stefan w I Pułku Ułanów I Brygady. Jan jako kapral, zginął 2 lipca 1915 r., w ataku na szańce rosyjskie pod Tarłowem, ugodzony kulą w głowę. Świadkiem jego śmierci był Jerzy.

Jerzy walczył w 6., a następnie w 100. i 113. pułku piechoty armii austriackiej na froncie włoskim. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

W latach 1923-1924 służył w 48. Pułku Piechoty w Stanisławowie, a interesując się sportem ukończył kurs oficerski wychowania fizycznego w Centralnej Wojskowej Szkole Gimnastyki i Sportu w Poznaniu.

Jako oficer czynnie uprawiał sport i miał w nim duże osiągnięcia. Najważniejszym był udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w St. Moritz w Szwajcarii, w 1928 r. Jerzy był w składzie naszej reprezentacyjnej piątki bobslejowej, która zajęła 16. miejsce z czasem 3.31,6 (na 23 startujące osady). Po I ślizgu Polacy byli na 12. miejscu, a złoty medal olimpijski zdobyli Amerykanie, z czasem 3.20,5. Jego kolegami z osady byli również oficerowie Jerzy Bardziński, Jerzy Potulicki, Józef Broel-Plater i Antoni Bura, dlatego nazywano ich osadą „3 Jurków".

Jerzy był sportowcem wszechstronnym, jako zawodnik Pogoni Lwów (Klub Kazimierza Górskiego!)należał do najlepszych miotaczy w kraju w latach dwudziestych. Był 3-krotnym brązowym medalistą Mistrzostw Polski w kuli (1923 i 1927 r.)oraz w młocie (1923 r.). Jego rekordy życiowe to 12,40 m w rzucie kulą, 34,76 m w rzucie dyskiem i 19,63 m w rzucie młotem.

Jako dowódca 12. Batalionu Pancernego w Łucku skierowany został do obrony tzw. Przedmościa Rumuńskiego. 18 września 1939 r. wydał w Kutach rozkaz batalionowi, aby ewakuować się do Rumunii. Będąc dowódcą sam jednak nie uczynił tego i od tego czasu nie ma wiarygodnych informacji, co się z nim stało. Jest to do dzisiaj zagadka czekająca na rozwiązanie.

Odznaczony był za męstwo w walce najwyższymi odznaczeniami, a m. in. otrzymał Order Virtuti Militari, Krzyż Niepodległości i Srebrny Krzyż Zasługi.

W 59-cio osobowym składzie polskiej reprezentacji na 22. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi 2014 r. znalazło się dwoje nowotarżan: Aleksandra Król w snowboardzie oraz Dawid Kubacki w skokach narciarskich. Życzymy im nie tylko sukcesów sportowych, ale również aby nawiązywali do chlubnych tradycji nowotarskich olimpijczyków, których historię zapoczątkował w St. Moritz, w 1928 r. Jerzy Michał Łucki.

Udział nowotarskich sportowców w olimpiadach, które są najważniejszymi i prestiżowymi zawodami dla wszystkich sportowców już od 1928 r., i ich liczba w stosunku do liczby mieszkańców miasta była powodem zgłoszenia przez środowisko sportowe miasta i Klub Olimpijczyka, kilka lat temu propozycji upamiętnienia udziału Nowotarżan w Igrzyskach Olimpijskich poprzez ufundowanie przez miasto Pomnika Olimpijczyka. Trzeba mieć nadzieję, że wniosek ten zostanie zrealizowany w 2014 r., w Parku Miejskim przy wykorzystaniu istniejącego postumentu w sąsiedztwie Miejskiej Hali Lodowej. Powinien być to pomnik „otwarty", tak aby można było dopisywać na nim kolejne nazwiska Nowotarżan, którzy dostąpią zaszczytu reprezentowania Polski i Miasta w Igrzyskach Olimpijskich.

Źródła:

Jacek Waksmundzki – „Historia braci Łuckich", 16. Almanach Nowotarski, 2012 r.

Zdjęcie:
Strona internetowa: http://leopoldokulickilegungenkomendant.blogspot.com/2011/05