DSC00690ZAKOPANE. Uroczystą mszę świętą podsumowującą trzydniowe spotkanie Rycerzy Kolumba odprawił w kościele p.w. Św. Krzyża ks. kard. Stanisław Dziwisz. Była ona połączona z zaprzysiężeniem Rady Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce. W koncelebrze udział wzięło 10 księży, a wśród nich ks. Krzysztof Halaczek, rodem z zakopiańskiej parafii św. Krzyża, świętujący w tym roku 10 lecie kapłaństwa.

Od piątku Rycerze Kolumba z całej Polski od Szczecina po Zakopane gościli w stolicy Tatr. Podsumowywali oni tzw. rok bratni w swym zakonie.

- Dzisiejsza uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela – tego, który „przygotował drogę dla Pana”, staje się dla nas dobrą okazją, byśmy w świetle słowa Bożego spojrzeli na nasze osobiste powołanie i na zadania, jakie możemy i powinniśmy podejmować w życiu – mówił w kazaniu ks. kard. Stanisław Dziwisz. Przypomniał on przejmujące słowa proroka Izajasza(Iz 49, 1, 5-6) z dzisiejszego czytania. - „Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. […] Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą”. I usłyszał Sługa słowo Boga: „Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi”.

- Drodzy Rycerze Kolumba, słysząc te słowa w dniu, w którym następuje uroczyste zaprzysiężenie Rady Stanowej w Zakopanem, pomyślcie o waszym osobistym i zbiorowym powołaniu. Możemy powiedzieć, że od zarania waszego życia Bóg powołał każdego z was, byście byli Jego sługami i spełniali postawione przed wami zadania.. Dzięki temu Boże orędzie Miłości będzie głoszone w waszych środowiskach – wszędzie tam, gdzie ludzie spragnieni są prawdy, dobra i miłości – mówił ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Przypomniał on rok 1881, gdy to w Stanach Zjednoczonych powstała ta wspólnota. Wówczas chodziło o zorganizowanie mężczyzn, którzy będą sobie i innym pomagać z wiarą i w jedności z Kościołem. - Dlatego „jedność i miłosierdzie”, a następnie „braterstwo i patriotyzm” były pierwszymi hasłami dla Rycerzy Kolumba.
Nawiązał w kazaniu i do słów psalmu . - Świadomość, że jesteśmy w ręku Boga powinna budzić w naszym sercu pragnienie, by był On rzeczywiście w centrum naszego życia i byśmy spełniali Jego najświętszą wolę, budując już tu na ziemi Jego królestwo dobra i miłości –mówił.

Podkreślił, że rolą Rycerzy jest przygotować drogę dla Pana w sercach innych ludzi. - To zadanie staje się bardzo konkretne w życiu Rycerzy Kolumba, inspirujących się wskazaniami Statutu. Mowa jest w nim o działalności dobroczynnej, edukacyjnej i religijnej. Rycerze Kolumba niosą pomoc finansową zwłaszcza chorym i upośledzonym, pomagają głodnym, bezdomnym i niepełnosprawnym, bronią nienarodzonych i starszych. Czynicie to, pamiętając o słowach Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

Dodał, że jednak Rycerz Kolumba nie jest tylko filantropem, bo najważniejszy dla niego jest sam Bóg i służba Bogu, która przybiera kształt służby człowiekowi i Kościołowi. - Stąd tak ważna w życiu Rycerza jest modlitwa, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz częste odmawianie Różańca, co również podkreśla wasz Statut. To jest fundament, na którym wyrasta zewnętrzna działalność.

Kardynał nawiązał i do dzisiejszej Ewangelii i nadania dziecku Elżbiety i Zachariasza imienia Jan. Przypomniał, że Rycerze angażują się w konkretną pomoc. Przed rokiem 2000 odnowili fasadę Bazyliki
św. Piotra w Rzymie, która nie była poddawana renowacji od 350 lat. Z kolei w roku 2002 - podjęli się odnowy kaplic w Grotach Watykańskich.

- Mogę dzisiaj wyraźnie powiedzieć, św. Jan Paweł II chciał, żeby Rycerze zaczęli swoją działalność w Europie właśnie od Polski. I tak się stało pod koniec 2006 roku. W Krakowie dzięki wam II Światowy Kongres Miłosierdzia Bożego w 2011 roku był prawdziwą iskrą miłosierdzia wychodzącą z tego szczególnego miejsca na cały świat.
Dodał, że ufa, iż Rycerze Kolumba będą nadal przygotowywać Chrystusowi drogę do ludzkich serc i środowisk.
Warto dodać, że Rycerze Kolumba podsumowali nie tylko rok, ale i nakreślili już nowe plany. Postanowili wspierać nadal wspierać odbudowę domów i szpitali w Syrii.

Należy pamiętać, że pierwsza Rada Rycerzy w Polsce powstała na Podhalu przy sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu. Inicjatorem był śp. ks. prałat Tadeusz Juchas, kustosz sanktuarium. To dlatego Rycerze pomagają też na Podhalu. To oni angażują się w obsługę spotkania Ewangelizującego Jezus na Lodowisku, czy dowożą chorych do sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu na dzień chorych.

Tutaj duża galeria zdjęć