Pod patronatem medialnym Podhale Region. NOWY TARG. Hasłem tegorocznej edycji wielkiego dzieła ewangelizacyjnego „Jezus na lodowisku” były słowa Ewangelii św. Łukasza "Przyjdźcie do DSC00513mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a JA was pokrzepię". I tak było. Przez cały dzień przychodzili ludzie, choćby tylko na chwilę modlitwy. Najwięcej było ich na Eucharystii z prośbą o wylanie Ducha Świętego wraz z modlitwą o uzdrowienie i na uwielbieniu, wówczas pełna była miejska hala lodowa.

 Już po raz piąty w Stolicy Podhala w miejskiej hali lodowej spotykali się mieszkańcy Podhala, Spisza i Orawy, aby przez cały dzień trwać na modlitwie, uwielbieniu, aby słuchać konferencji, Ewangelii, uczestniczyć w Koronce do Miłosierdzia Bożego i Mszy Świętej.

Z samego rano - jednak nieco wcześniej niż było to zapowiadane - jak zawsze dojechała Matka Boża Ludźmierska. Pozostała aż do apelu jasnogórskiego. Po jej przywitaniu przybył i Pan Jezus w Eucharystii i pozostał w kaplicy aż do mszy świętej. To niej został przeniesiony do pobliskiego kościoła pw. św. Katarzyny, która była organizatorem tego ewangelizującego wydarzenia. 

Dwaj Paulini O. Adam Czuszel oraz O. Paweł Subik, charyzmatycy nie tylko wraz z obecnymi wielbili Boga, Jezusa Chrystusa, Maryję Matkę Boga i człowieka, ale głosili konferencje dotyczące Eucharystii, Pokuty, pojednania i spotkania z Bogiem żywym. Można było usłyszeć, że gdy człowiek przystępuje do komunii św., to na to patrzą z utęsknieniem sami aniołowie, bo choć są blisko Boga, to nie przyjmują Go w Eucharysti. Obecna na wydarzeniu była też Debora Sianożęcka z wykształecenia psycholog, autorka książek nawiązyjacych do Biblii i franciszkanie bracia męczenników z Paliacoto oraz prelegentka siostra Zacheusza ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Łagiewnik.

 Z kolei ks. prałat Paweł Ptasznik z Rzymu, bliski współpracownik św. Jana Pawła II i Benedykta XVI mówił o wartości i pięknie sakramentu kapłaństwa, nawiązywał do kapłaństwa samego Jana Pawła II. Zapewniał, że na szczęście sam Papież dzielił się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Prałat podkreślił też, jak ważna jest modlitwa, która tworzy i buduje kapłana. Mówił o Chlebie, jako Obecności Boga. Zwrócił uwagę, jak ważna jest też konieczność oddania siebie bez reszty - jak Chrystusa, bo to przecież alter Chrystus.

To także on ks. prałat koncelebrował w towarzystwie kilku kapłanów mszę świętą z prośbą o wylanie Ducha Świętego wraz z modlitwą o uzdrowienie. A na zakończenie już był uwielbienie. 

 Tutaj duża galeria zdjęć

A tutaj pisaliśmy o porannej części i tu także galeria zdjęć.

W okienku telewizyjnym na stronei po prawej poniżej można zobaczyć wszystkie części spotkania w całości.