GMINA CZORSZTYN. Mieszkańcy Sromowiec przez cały rok obchodzą szczytną rocznicę siedemsetlecia założenia miejscowości. W okresie letnim na festynach, zaczęto w Wyżnych, za tydzień w Niżnych. Jest 25okazja niebywała, to sprzyjająca okoliczność dla podniosłości, jak i do zabawy.

W Sromowcach Wyżnych festyn rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych spod remizy do kościoła pw. św. Stanisława BM na uroczystą mszę odprawioną przez proboszcza ks. Mieczysława Szlagę w koncelebrze z ks. Jackiem Pierwołą z parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie Prokocimiu i karmelity bosego o. Józefa Balcerowiaka OCD z Kluszkowiec. Kazanie wygłosił ks. Jacek, z akcentami trafnych paraleli pouczających i do przemyśleń. Rozpoczął od przytoczenia słów znanej ludowej piosenki mówiącej o Sromowcach, jako małej wiosce pod Trzema Koronami, gdzie kończy się Polska i zgrabnie przeszedł do wspomnień ks. Mieczysława Zonia, który jadąc do Sromowiec Wyżnych pod tablicą z nazwą miejscowości zauważył dopisany sprejem napis „koniec świata”. Właśnie ten „drogowy” komentarz dał ks. Jackowi asumpt do stwierdzenia, że to nie koniec, a początek świata, dla jednego może będzie końcem, dla drugiego jednak początkiem i zakończył ten wątek wywodem o małej ojczyźnie. Odniósł się do siedmiuset lat, które także nie są końcem, a przystankiem w drodze do kolejnych działań. To historia, którą mieszkańcy i ich następcy piszą dalej, i zwracając się do słuchających powiedział: - to od was zależy jaka będzie dalsza historia Sromowiec.

Trudno się dziwić, że ks. Jacek Pierwoła tak udanie czerpał z historii, przypomnę bo może nie wszyscy wiedzą, posługę swoją pełni w parafii krakowskiej Prokocimiu, która akurat w tym roku obchodzi swoje stulecie erygowania!

Druga jakby część festynu odbyła się w amfiteatrze przy boisku sportowym. Wójt gminy Tadeusz Wach przywitał gości i uczestników, mówił o świętowaniu pięknej rocznicy siedemsetlecia miejscowości. Nadarzyła się okazja, miła nie powiem, wyróżnienia Andrzeja Pierwoły, obecnie żyjącego i pracującego w Wielkopolsce, który jak oznajmił wójt – całym sercem jest związany z Pieninami, regionem, Sromowcami Wyżnymi. Nie wstydzi się portek, koszuli i gwary sromowskiej. Pana Andrzeja docenił 48 Zjazd Związku Podhalan i uhonorował tytułem „Zasłużony dla kultury góralskiej”. Z gości głos zabrała posłanka Anna Paluch (PIS) podkreślając znaczącą rocznicę miejscowości i życząc mieszkańcom jak najlepiej na przyszłe lata.

Po tej części oficjalnej Stanisław Górecki – współautor kilku książek poświęconych historii Sromowiec i ostatniej specjalnie wydanej na tę okazję mówił o akcie lokacyjnym, od którego zaczęła się historia miejscowości.

W części koncertowej festynu wystąpiły zespoły „Sromowianie”, „Małe Flisoki”, „Syćka gro”, „Lachersi”, kabaret „Truteń” i zespół ze Słowacji „Kapušančan”, pochodzący z niewielkiej miejscowości Kapuszany (słow. Kapušany, węg. Kapi) z kraju preszowskiego, leżącego we wschodniej części Słowacji, w dolinie rzeki Sekčov pomiędzy Pogórzem Szaryskim, a Górami Slańskimi. Zespół istniejący od 1987 roku prezentuje folklor dwóch regionów – szaryskiego i zemplinskiego (Szarysz słow. Šariš, Zemplin słow. Zempĺin). Zespół okazało się dobrze zorganizowany i ułożony choreograficznie. Poświęciłem mu dwa zdania więcej nie tylko dlatego, że widziałem go po raz pierwszy, lecz że warto było obejrzeć jego występ. Dlatego dodam, że zespół prowadzi (vedúci) Marko Husovský, a choreografem (tanečný pedagog) jest Jozef Dvorščák.

Zabawa przy muzyce zespołu „Jedziebaba” trwała do późnych godzin. Część koncertową prowadził bardzo udanie Artur Majerczak. Na festynie czynne były stoiska Pienińskiego Parku Narodowego i z publikacjami wydanymi staraniem Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sromowce Wyżne oraz cieszący się popularnością bogaty stół specjałów miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.
Jubileusz 700-lecia Sromowiec przygotował Komitet Organizacyjny Obchodów wraz z Polskim Stowarzyszeniem Flisaków Pienińskich i wójtem gminy Czorsztyn.

tekst i zdjęcia - Ryszard M. Remiszewski tutaj zdjęcia