kadmaj17NOWY TARG. Efektownie zaznaczyli uczniowie klas mundurowych Prywatnych Szkół Średnich im. prof. Venuleta swoją obecność podczas obchodów 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Nowym Targu.

Uczestniczyli oni w mszy za ojczyznę w kościele św. Katarzyny, potem – maszerując z pocztami sztandarowymi na rynek – współtworzyli galowy szpaler podczas przemówień, złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową i dalszych uroczystości, organizowanych wspólnie przez powiat i miasto. Prezentowali się ze sztandarem swojej Szkoły, ale też dopełniali skład pocztów innych organizacji, przede wszystkim kombatanckich.

Wychowanie patriotyczne to bowiem ważny element edukacji uczniów „Venuleta”. Obowiązek i zaszczyt asystowania patriotycznym wydarzeniom spełniają oni godnie i z wprawą nabytą podczas odbytych ćwiczeń musztry. Tym samym wpisują się też w szereg przedstawicieli służb mundurowych w regionie.

Kadeci na majowych obchodach

Fot. z archiwum Szkoły